Kontrast

Seminarium naukowe “Postawy studentów Polski i Ukrainy wobec perspektywy zabezpieczenia starości”

Polsko-ukraińskie międzynarodowe seminarium naukowe

“Postawy studentów Polski i Ukrainy wobec perspektywy zabezpieczenia starości”

Lwów, 7 grudnia 2018 r.


O seminarium

Seminarium jest realizowane w ramach tematu badawczego pt. “Postawy studentów wobec perspektywy zabezpieczenia starości” kierowanego przez prof. UEK dr hab. Marię Płonkę. W trakcie seminarium uczestnicy poruszać będą następujące zagadnienia:

  1. dyskusja nad postawami studentów z Polski i z Ukrainy, wobec perspektywy zabezpieczenia starości,
  2. omówienie i ustalenie wspólnych narzędzi badawczych i możliwości ich harmonizacji w warunkach Polski i Ukrainy,
  3. omówienie stanu rozwoju wspólnego polsko-ukraińskiego projektu badawczego i możliwości popularyzacji wyników badań,
  4. omówienie sposobów włączenia studentów (poprzez koła naukowe) do realizacji wspólnych prac badawczych,
  5. sformułowanie wizji i planu działań w zakresie dalszej współpracy polsko-ukraińskiej w tym obszarze badań..

 .

Program seminarium

wkrótce…

.

Organizatorzy seminarium

  • prof. UEK dr hab. Maria Płonka – kierownik międzynarodowego tematu badawczego, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • dr Ryszard Pukała – Instytut Ekonomii i Zarządzania, Zakład Rachunkowości i Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu – krajowy partner zewnętrzny
  • dr Victor Trinchuk – Kierownik Katedry Ubezpieczeń, Instytut Podyplomowej Edukacji i Biznesu w Kijowie – zagraniczny partner zewnętrzny.

Instytucją wiodącą jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń.

 .

Uczestnicy   seminarium

.

Kontakt i zgłoszenia

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia należy kierować do prof. UEK dr hab. Marii Płonki na adres   maria.plonka@uek.krakow.pl   lub do dr. Victor Trinchuka, na adres   victor_trinchuk@mail.ru.