Kontrast

Konferencja 2018 – Problemy rozwoju sektora finansowego…

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

“Problemy rozwoju sektora finansowego w regionie, w obszarze rynku kredytowego i ubezpieczeń. Doświadczenia Polski, Ukrainy i Białorusi”

Lwów, 6 grudnia 2018 r.


O konferencji:

Głównym celem konferencji jest stworzenie forum wymiany międzynarodowych doświadczeń dotyczących współczesnych problemów rozwoju sektora finansowego oraz umożliwienie przedstawicielom instytucji finansowych i świata nauki konfrontacji poglądów na temat wyzwań stojących przed sektorem finansowym w Polsce. na Ukrainie i w Białorusi.

Obrady konferencyjne koncentrować się będą głównie wokół zagadnień rozwoju sektora finansowego w ujęciu regionalnym, w ramach poszczególnych sesji tematycznych planowana jest dyskusja nad następującymi zagadnieniami:

 • instrumenty finansowe i inwestycyjne rozwoju regionalnego,
 • dostępność i dystrybucja produktów bankowych,
 • dostępność i dystrybucja produktów ubezpieczeniowych i emerytalnych.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają materiały konferencyjne oraz certyfikaty uczestnictwa w konferencji.

.

Program konferencji:

Program konfrencji (j. polski)

Program konferencji (j. ukraiński)

.

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Vasyl Kravtsev – Dyrektor Państwowej Instytucji «Instytut Badań Regionalnych M.I. Dolisznego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy»
 • prof. dr hab. Iryna Storonianska – Zastępca dyrektora Państwowej Instytucji «Instytut Badań Regionalnych M.I. Dolisznego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy»
 • prof. dr hab. Wanda Sułkowska – Kierownik Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK, dr hab. Maria Płonka – Prodziekan Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. RZU, dr hab. Mariola Grzebyk – Katedry Ekonomiki i Zarządzania Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Tatsiana Verezubova – Katedry Podatków, Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny
 • prof. dr hab. Sergij Rewerczuk – Kierownik Katedry Bankowości i Ubezpieczeń Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
 • prof. dr hab. Ihor Alieksieiev – Kierownik katedry Finansów Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Narodowy «Politechnika Lwowska»
 • dr inż. Ryszard Pukała – Prorektor ds. Studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 • dr Ludmiła Wremenko – Prezes Charkowskiego Związku Ubezpieczycieli, docent Katedry Finansów i Kredytu, Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury
 • dr hab. Galina Wozniak – Starszy pracownik naukowy Państwowej Instytucji «Instytut Badań Regionalnych M.I. Dolisznego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy»

.

Organizatorzy:

 • Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytut przedsiębiorczości i zaawansowanych technologii Uniwersytet Narodowy «Politechnika Lwowska»
 • Instytut Podyplomowej Edukacji i Biznesu w Kijowie
 • Państwowa Instytucja «Instytut Badań Regionalnych M.I. Dolisznego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy»

.

Komitet organizacyjny:

 • dr Tomasz Jedynak – Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ivanna Myshchyshyn – Departament Regionalnej Polityki Środowiska i Gospodarki Przyrodniczej Państwowej Instytucji «Instytut Badań Regionalnych M.I. Dolisznego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy»
 • dr Wiktor Trynczuk – Katedra Finansów, Rachunkowości i Analiz, Instytut Przedsiębiorczości i Zaawansowanych Technologii Uniwersytet Narodowy «Politechnika Lwowska»; Kierownik Katedry Ubezpieczeń Instytut, Podyplomowej Edukacji i Biznesu w Kijowie

..

Miejsce obrad konferencyjnych:

Budynek Instytutu Studiów Regionalnych M.I. Dolisznego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, ul. Kozelnytska 4, Lwów

Link do mapy

.

.Zgłoszenia i płatności:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zainteresowani uczestnicy pokrywają koszt obiadu w dniu konferencji w wysokości 30 zł.

Zgłoszenia w formie skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego prosimy przesłać na adres   tomasz.jedynak@uek.krakow.pl .

.

Kontakt:

dr Tomasz Jedynak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (tomasz.jedynak@uek.krakow.pl)

dr Victor Trinchuk, Instytut Podyplomowej Edukacji i Biznesu w Kijowie (victor_trinchuk@mail.ru)

dr Ivanna Myszczyszyn, Departament Regionalnej Polityki Środowiska i Gospodarki Przyrodniczej,  Instytut Badań Regionalnych Regionalnych M.I. Dolisznego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (ivanna.myshchyshyn@gmail.com)