Konferencja 2018 – Instytucja Rzecznika Finansowego…

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

“Instytucja Rzecznika Finansowego – ukraińskie spojrzenie na polskie doświadczenia”

Kraków 6 lipca 2018 r.


O konferencji:

Konferencja odbywa się w przeddzień rozważenia i wprowadzenia w życie przez Radę Najwyższą Ukrainy przepisów projektu ustawy nr 8055 “O rzeczniku finansowym”. Głównym celem konferencji jest stworzenie forum wymiany międzynarodowych doświadczeń w zakresie funkcjonowania instytucji Rzecznika Finansowego oraz umożliwienie przedstawicielom instytucji finansowych i świata nauki zapoznania się z  zasadami funkcjonowania mechanizmów przedsądowego rozpatrywania sporów na rynkach finansowych UE.

W ramach konferencji planowana jest dyskusja nad następującymi zagadnieniami:

  • działalność organów państwowych w zakresie ochrony praw konsumentów usług finansowych na Ukrainie oraz projekt Ustawy nr 8055 o ustanowieniu Rzecznika Finansowego,
  • ewolucja polskiego systemu ochrony konsumentów na rynkach finansowych,
  • Rzecznik Finansowy i jego rola w ochronie praw konsumentów na rynku finansowym w Polsce,
  • doświadczenia pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich na na rynku finansowym w Polsce,
  • funkcjonowania instytucji zajmujących się zagadnieniami ochrony praw konsumentów usług ubezpieczeniowych w krajach Unii Europejskiej,
  • zasady finansowania przedsądowych mechanizmów ochrony praw konsumentów usług finansowych w krajach Unii Europejskiej,
  • Rozwój FinTech z punktu widzenia ochrony konsumentów.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają materiały konferencyjne oraz certyfikaty uczestnictwa w konferencji.

.

Patronat honorowy:

Konferencja została objęta honorowym patronatem:

  • Rzecznika Finansowego dr Aleksandry Wiktorow
  • Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK, dr hab. Andrzeja Chochóła
  • Dziekana Wydziału Finansów i Prawa Prof. UEK, dr hab. Mariusza Andrzejewskiego

.

Miejsce obrad konferencyjnych:

Budynek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 16, sala 11.

Link do mapy

.

Program konferencji:

do pobrania

.

Organizator:

Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz  Instytut Podyplomowej Edukacji i Biznesu w Kijowie

.

Zgłoszenia i płatności:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zainteresowani uczestnicy pokrywają koszt obiadu w dniu konferencji w wysokości 50 zł.

Zgłoszenia w formie skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego prosimy przesłać na adres tomasz.jedynak@uek.krakow.pl  lub dostarczyć w formie papierowej do Sekretariatu Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń (pokój F602).

.

Kontakt:

dr Tomasz Jedynak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (tomasz.jedynak@uek.krakow.pl)

dr Victor Trinchuk, Instytut Podyplomowej Edukacji i Biznesu w Kijowie (victor_trinchuk@mail.ru)