Zarządzanie ryzykiem finansowym


Studia podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem finansowym” są oferowane przez Katedrę Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ich adresatami są w głównej mierze pracownicy instytucji finansowych (tj. banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych), spółek inwestycyjnych, izb rozliczeniowych, departamentów finansowych oraz działów zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz inwestorzy giełdowi.

Program studiów bazuje na wymogach Global Association of Risk Professionals (GARP®), a tym samym umożliwia przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych i uzyskania tytułu Financial Risk Manager (FRM®), który jest powszechnie rozpoznawalny w branży finansowej i potwierdza wysokie kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym oraz wykształcenie praktycznych umiejętności samodzielnej analizy oraz konstrukcji modeli ryzyka finansowego, a także jego szacowania i prognozowania w oparciu o konkretne dane empiryczne.