Ubezpieczenia gospodarcze


Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką ubezpieczeń w miejscu pracy (wybór ofert, zarządzanie ubezpieczeniami, zgłaszanie i likwidacja szkód, doubezpieczanie, współpraca z pośrednikami ubezpieczeniowymi).

 
Adresatami studiów mogą być: dyrektorzy finansowi i handlowi, specjaliści odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem, pracownicy przedsiębiorstw odpowiedzialni za ubezpieczenia, korporacyjni doradcy finansowi, osoby związane z firmami brokerskimi i innymi firmami pośrednictwa finansowego.