Bankowość i finanse cyfrowe

Studia podyplomowe dwusemestralne realizowane
przy Katedrze Bankowości na Wydziale Finansów i Prawa,
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Zajęcia tylko w soboty, brak pracy dyplomowej! 

 

Studia podyplomowe – Bankowość i finanse cyfrowe – plan studiów – pobierz.


Cele i charakterystyka studiów „Bankowość i finanse cyfrowe”

Celem studiów podyplomowych „Bankowość i finanse cyfrowe” jest przygotowanie wysokiej jakości specjalistów do pracy w spółkach z sektora FinTech, bankach komercyjnych i spółdzielczych,  instytucjach kredytowych, instytucjach pośrednictwa i doradztwa finansowego, firmach outsourcingowych i pozostałych instytucjach finansowych w Polsce. Studia przygotowują również do pracy w sektorze bankowym na terenie całej Unii Europejskiej. W trakcie studiów słuchacze otrzymają aktualną wiedzę na temat funkcjonowania współczesnych instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem banków, na polskim i europejskim rynku finansowym, oraz narzędzia niezbędne do prowadzenia samodzielnych analiz w wybranych obszarach bankowości. Dodatkowo studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu finansów cyfrowych – m.in. zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją jak również innowacyjnych modeli biznesowych.

W wymiarze praktycznym, studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do podejścia do egzaminów oferowanych w ramach współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Egzaminy będą przeprowadzane na UEK, pod warunkiem zebrania odpowiedniej ilości osób.  Katedra Bankowości UEK należy do grupy  instytucji spełniających wymagania Systemu Standardów Zawodowych i ma podpisaną umową o współpracy szkoleniowej ze Związkiem Banków Polskich. Program studiów podyplomowych został dostosowany do wytycznych Związku Banków Polskich.

Po ukończeniu studiów podyplomowych, słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych, z opcjonalną możliwością podejścia do egzaminów w ramach  Systemu Standardów Zawodowych.