Analityk finansowy  CFA®


Wykładowcami na studiach podyplomowych są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz organizacji CFA Society Poland – lokalne stowarzyszenie międzynarodowego CFA Institute, a także praktycy rynkowi, posiadający najwyższe kompetencje w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz praktyki biznesowej.

Wykładowcami na kierunku „Analityk finansowy CFA®” są m.in.:


Krzysztof Jajuga

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Ponadto jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz prezesem CFA Society Poland. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


Mariusz Andrzejewski

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie o kierunku Automatyka i robotyka oraz  o kierunku Informatyka, a także Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie o kierunku Rachunkowość. W roku 2001 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych za rozprawę pt. „Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe”, która została opublikowana przez PWN. Ukończył wiele kursów specjalistycznych, m.in. dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz akredytację z Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu jako ekspert w programach pomocowych PHARE 2001 dla Programu Rozwoju Przedsiębiorstw oraz Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych. Posiada kwalifikację biegłego rewidenta.

W swojej karierze zawodowej pełnił funkcje członka zarządu oraz członka rady nadzorczej wielu spółek, m.in. TBS „Złocień” Sp. z o.o, Altair Sp. z o.o., Z. Ch. Alwernia S.A., KK Zabrze S.A., Północ Nieruchomości S.A., PoolRest S.A. Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Krakowie oraz Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Oddział w Krakowie. Członek European Accounting Association (EAA) oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W 2004 roku odznaczony Krzyżem Zasługi. W latach 2005-2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. W 2014 roku obronił habilitację.

Obecnie profesor nadzwyczajny i dziekan Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce PKP PLK oraz członka Rady Nadzorczej Banku PKO BP. Autor licznych publikacji naukowych w dziedzinie finansów i rachunkowości oraz rynków kapitałowych.


Przemysław Barankiewicz

Redaktor naczelny portalu Bankier.pl. Pełni także funkcję Chief Digital Office w koncernie Bonnier Business Polska, wydawcy portalu. Z Bonnierem związany od 2000 r., wcześniej jako współtwórca i redaktor naczelny pb.pl oraz główny analityk „Pulsu Biznesu”. Ma amerykański tytuł Chartered Financial Analyst i jest członkiem zarządu CFA Society Poland. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, University of Bedfordshire, SGH i Politechnice Warszawskiej.

 

 

 


Anna Bernaziuk

Ekspert i uznany autorytet w dziedzinie rachunkowości i finansów, biegły rewident z bogatym doświadczeniem w procesach badania i upubliczniania spółek. Wysoko ceniony doradca, wykładowca licznych szkoleń z obszaru rachunkowości, m.in. w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, konsolidacji sprawozdań finansowych, instrumentów finansowych oraz fuzji i przejęć kapitałowych. Współautorka kilkunastu praktycznych, wysoko cenionych publikacji i artykułów z zakresu rachunkowości. Jest współautorem książek – „Kontrakty długoterminowe”, „Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości”, „Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej”. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie fuzji i przejęć kapitałowych. W BDO kieruje m.in. pracami Komitetu ds. Standardów Rachunkowości. Jako Partner Zarządzający w BDO Działem Audytu jest odpowiedzialna za nadzór oraz koordynację rocznego planu badań Działu.


Grzegorz Jajuga, CFA

Specjalizuje się w doradztwie w procesach inwestycyjnych (w szczególności na rynku wysokiego ryzyka), komercjalizacji technologii oraz wycenie przedsiębiorstw, aktywów niematerialnych oraz instrumentów finansowych. Uczestniczył w kilkudziesięciu procesach inwestycyjnych bądź pozyskania finansowania, jak również kilkuset procesach wyceny, w szczególności spółek kapitałowych, technologii oraz kapitału intelektualnego. Doświadczenia zdobywał pracując dla domu maklerskiego, funduszy seed capital i private equity oraz prowadząc spółki doradcze. Obecnie pełni funkcję członka zarządu i partnera zarządzającego w Volante S.A. i Brante Partners sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada prestiżowy certyfikat Chartered Financial Analyst oraz licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 594) przyznawaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Prowadził szkolenia z pozyskiwania finansowania, inwestycji oraz wyceny m.in. dla E&Y, GPW, Societe Generale, agencji rozwoju regionalnego i firm doradczych.


 Wojciech Łyjak, FCCA, CFA

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wiedzę z zakresu finansów zdobywał również w duńskiej Aarhus School of Business.

Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Legitymuje się również dyplomem CFA (Chartered Financial Analyst).

Przed rozpoczęciem pracy w charakterze wykładowcy zajmował się zagadnieniami polityki rachunkowości w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce. Wojtek posiada doświadczenie z zakresu bankowości, sprawozdawczości finansowej według MSSF (Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej), US GAAP oraz rachunkowości zarządczej zdobywane w kraju i za granicą.

W 2007 r. Wojtek rozpoczął pracę w Ernst & Young Academy of Business, wpierw jako trener a następnie jako manager odpowiedzialny za cykl Finanse dla Niefinansistów oraz za tworzenie i prowadzenie szkoleń z zakresu analizy sprawozdań finansowych, rynków finansowych, zarządzania ryzykiem oraz rachunkowości, ze szczególnym naciskiem na rachunkowość instrumentów finansowych.

Od grudnia 2012 r. Wojtek pracuje pod marką A4 Training.


Piotr Sieradzan

Dr Piotr Sieradzan posiada 14 lat doświadczenia z zakresu zarządzania funduszami i firmami inwestycyjnymi. W latach 2010-2012 pełnił funkcję Prezesa w Trigon TFI S.A. oraz Wiceprezesa w Trigon DM S.A, w którym był odpowiedzialny za segment zarządzania aktywami i funduszy inwestycyjnych, gdzie stworzył i zarządzał czołowym zespołem Asset Management w Polsce (nr 1 w rankingach GG Parkiet w 2011 r.). Funkcję Prezesa Zarządu pełnił także w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Pocztylion – Arka PTE S.A. (2007-2010), w którym zarządzał działalnością zrównoważonego funduszu emerytalnego (3 miejsce w grupie porównawczej 15 funduszy w 2008 roku oraz wyniki ponad benchmark w całym okresie inwestycji). Doświadczenie zdobywał także w SEB Investment Management S.A. (2005-2007), gdzie był zarządzającym polskimi i zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi, w tym jednym z największych akcyjnych funduszy regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej m.in.: w Polsce, Czechach, na Węgrzech, krajach bałtyckich, Rumunii, Turcji, Rosji, Kazachstanie dla klientów szwedzkich, niemieckich i bałtyckich. Piotr Sieradzan jest także wykładowcą akademickim.


Bogusław Wacławik

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i prawa cywilnego. Opiekun organizacyjny studiów podyplomowych ,,Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA” realizowanych w ramach Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (CIMA – Chartered Institute of Management Accountants). Administrator i egzaminator w ramach Komputerowego Licencjonowanego Centrum Egzaminacyjnego ACCA Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ACCA – Association of Chartered Certified Accountants). Wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.