Wydawanie dokumentów startowych dla studentów I roku 2018/2019

UWAGA!

Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą dokonania aktu immatrykulacji
i złożenia ślubowania.Student po immatrykulacji podpisuje umowę, określającą warunki
i wysokość pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat
za usługi edukacyjne. Po wniesieniu stosownej opłaty
student otrzymuje legitymację studencką.

Podpisanie umowy i odebranie legitymacji studenckiej następuje
tylko osobiście we właściwym dziekanacie nie później
niż w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć
.

Niedokonanie tego obowiązku we wskazanym terminie
będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z treścią umowy!

Jeśli student jest już w posiadaniu legitymacji studenckiej z innego kierunku bądź z I stopnia studiów – to nie skanuje zdjęcia ani nie uiszcza opłaty, korzysta tym samym z posiadanego już blankietu dając go do przedłużenia w swoim dziekanacie. Natomiast Doktoranci I roku 2018/2019 powinni wszyscy wgrać zdjęcia do systemu USOS aby otrzymać legitymację doktoranta.


WYDAWANIE DOKUMENTÓW STARTOWYCH DLA DOKTORANTÓW  1 roku 2018/2019
odbędzie się od wtorku 16 października 2018 w pokoju 101 na 1 piętrze w budynku głównym w godzinach przyjęć dziekanatu.


STUDIA STACJONARNE


Kierunek: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie 5-letnie)

 • piątek 28.09.2018 w godz. 11:00-14:00 i 15:00-17:00
 • sobota 29.09.2018 w godz. 8:00-13:00

w pokoju  101 (1 piętro, Budynek Główny)

Każdy student zobowiązany jest do dokonania wyboru  3 przedmiotów z 8 poniższych
(do realizacji w 1 semestrze 2018/2019):

 1. Basics of Law
 2. Finanse
 3. Techniki Legislacyjne
 4. Technologia informacyjna
 5. Współczesne systemy prawne
 6. Zasady stosowania prawa
 7. Zawody prawnicze
 8. Elementy logiki

Zapisy odbywają się podczas immatrykulacji  w pokoju 101.
Warunkiem uruchomienia danego przedmiotu jest min. 30 osób zapisanych.
Nie ma limitu zapisów.

Obsługa administracyjna w pok. 101: mgr Dorota Kulwicka zgudd@uek.krakow.pl


Kierunek: Finanse i Rachunkowość (stacjonarne I stopnia)

 • piątek 28.09.2018 w godz. 11:00-14:00 i 15:00-17:00
 • sobota 29.09.2018 w godz. 8:00-13:00

w pokoju  010 (parter, Budynek Główny)

Każdy student zobowiązany jest do dokonania wyboru  1 z 2 poniższych przedmiotów
(do realizacji w 1 semestrze 2018/2019):

 1. Geografia ekonomiczna
 2. Podstawy organizacji i zarządzania

Zapisy odbywają się podczas immatrykulacji  w pokoju 010.
Limit zapisów to 50% ogółu studentów na każdy z przedmiotów.

Obsługa administracyjna w pok. 010: mgr inż. Jadwiga Węglarz weglarzj@uek.krakow.pl


Kierunek: Finance and Accounting (stacjonarne I stopnia w j. angielskim)

od 28.09. 2018, w godzinach otwarcia dziekanatu, pokój 012 (parter, Budynek Główny)

Obsługa administracyjna w pok. 012: mgr Katarzyna Bakalarz bakalark@uek.krakow.pl


Kierunek: Finanse i Rachunkowość (stacjonarne II stopnia)

od 08.10.2018, w godzinach otwarcia dziekanatu, pokój 010 (parter, Budynek Główny)

Każdy student zobowiązany jest do dokonania wyboru  1 z 2 poniższych przedmiotów
(do realizacji w 1 semestrze 2018/2019):

 1. Finanse lokalne
 2. Finanse gospodarstw domowych

Zapisy odbywają się podczas immatrykulacji w pokoju 010.
Limit zapisów to 50% ogółu studentów na każdy z przedmiotów.

Obsługa administracyjna w pok. 010: mgr inż. Jadwiga Węglarz weglarzj@uek.krakow.pl


Kierunek: Bankowość i zarządzanie ryzykiem (stacjonarne II stopnia)

od 08.10.2018, w godzinach otwarcia dziekanatu, p. 010 (parter, Budynek Główny)

Obsługa administracyjna w pok. 010: mgr inż. Jadwiga Węglarz weglarzj@uek.krakow.pl


Kierunek: Audyt finansowy (stacjonarne II stopnia)

od 08.10,2018 w godzinach otwarcia dziekanatu,  pokój  010 (parter, Budynek Główny)

Każdy student zobowiązany jest do dokonania wyboru  1 z 2 poniższych przedmiotów
(do realizacji w 1 semestrze 2017/2018):

 1. Finanse lokalne
 2. Finanse gospodarstw domowych

Zapisy odbywają się podczas immatrykulacji w pokoju 010.
Limit zapisów to 50% ogółu studentów na każdy z przedmiotów.

Obsługa administracyjna w pok. 010: mgr inż. Jadwiga Węglarz weglarzj@uek.krakow.pl


Kierunek: Rynki finansowe (stacjonarne II stopnia)

od 08.10.2018, w godzinach otwarcia dziekanatu,  pokój  010 (parter, Budynek Główny)

Obsługa administracyjna w pok. 010: mgr inż. Jadwiga Węglarz weglarzj@uek.krakow.pl


Kierunek: Finance and Accounting (stacjonarne II stopnia w j. angielskim)

od 08.10.2018, w godzinach  otwarcia dziekanatu, pokój 012 (parter, Budynek Główny)

Obsługa administracyjna w pok. 012: mgr Katarzyna Bakalarz bakalark@uek.krakow.pl


STUDIA NIESTACJONARNE


Kierunek: Finanse i Rachunkowość (niestacjonarne I stopnia)

 • piątek 28.09.2018 w godz. 11:00-14:00 i 15:00-17:00
 • sobota 29.09.2018 w godz. 8:00-13:00

w pokoju  012a – wejście na lewo przez pok 012 (parter, Budynek Główny)

Każdy student zobowiązany jest do dokonania wyboru  1 z 2 poniższych przedmiotów
(do realizacji w 1 semestrze 2017/2018):

 1. Geografia ekonomiczna
 2. Podstawy organizacji i zarządzania

Zapisy odbywają się podczas immatrykulacji w pokoju 012a.
Limit zapisów to 50% ogółu studentów na każdy z przedmiotów.

Obsługa administracyjna w pok. 012a: inż Ilona Strzelecka,  strzelei@uek.krakow.pl


Kierunek: Finanse i Rachunkowość (niestacjonarne II stopnia)

od 12.10.2018, w godzinach otwarcia dziekanatu, pokój 012 (parter, Budynek Główny)

Każdy student zobowiązany jest do dokonania wyboru  1 z 2 poniższych przedmiotów
(do realizacji w 1 semestrze 2018/2019):

 1. Finanse lokalne
 2. Finanse gospodarstw domowych

Zapisy odbywają się podczas immatrykulacji w pokoju 012.
Limit zapisów to 50% ogółu studentów na każdy z przedmiotów.

Obsługa administracyjna w pok. 012: mgr Katarzyna Bakalarz bakalark@uek.krakow.pl


Kierunek: Bankowość i zarządzanie ryzykiem (niestacjonarne II stopnia)

od 12.10.2018, w godzinach otwarcia dziekanatu, p. 012 (parter, Budynek Główny)

Obsługa administracyjna w pok. 012: mgr Katarzyna Bakalarz bakalark@uek.krakow.pl


Kierunek: Audyt finansowy (niestacjonarne II stopnia)

od 12.10.2018, w godzinach otwarcia dziekanatu, p. 012 (parter, Budynek Główny)

Każdy student zobowiązany jest do dokonania wyboru  1 z 2 poniższych przedmiotów
(do realizacji w 1 semestrze 2017/2018):

 1. Finanse lokalne
 2. Finanse gospodarstw domowych

Zapisy odbywają się podczas immatrykulacji w pokoju 012.
Limit zapisów to 50% ogółu studentów na każdy z przedmiotów.

Obsługa administracyjna w pok. 012: mgr Katarzyna Bakalarz bakalark@uek.krakow.pl


Godziny dyżurów dziekanatu / kliknij link /