UWAGA!

Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą dokonania aktu immatrykulacji i złożenia ślubowania.
Student po immatrykulacji podpisuje umowę, określającą warunki i wysokość pobierania opłat związanych
z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne. Po wniesieniu stosownych opłat za dokumenty student
otrzymuje indeks i legitymację studencką.

Podpisanie umowy i odebranie indeksu oraz legitymacji studenckiej następuje
tylko osobiście we właściwym dziekanacie nie później niż w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć.
Niedokonanie tego obowiązku we wskazanym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Informujemy, iż po rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
nie będzie możliwa zmiana kierunku studiów wewnątrz wydziału.

 


STUDIA STACJONARNE


Kierunek: Prawo (stacjonarne 5-letnie)

od 25.09.2017, w godzinach otwarcia dziekanatu, pokój  101 (1 piętro, Budynek Główny)

Każdy student zobowiązany jest do dokonania wyboru  3 przedmiotów z 7 poniższych
(do realizacji w 1 semestrze 2017/2018):

 1. Basics of Law
 2. Finanse
 3. Techniki Legislacyjne
 4. Technologia informacyjna
 5. Współczesne systemy prawne
 6. Zasady stosowania prawa
 7. Zawody prawnicze

Zapisy odbywają się podczas odbioru dokumentów startowych w pokoju 101.
Warunkiem uruchomienia danego przedmiotu jest min. 30 osób zapisanych.
Nie ma limitu zapisów.

Obsługa administracyjna: mgr Dorota Kulwicka zgudd@uek.krakow.pl


Kierunek: Finanse i Rachunkowość (stacjonarne I stopnia)

od 28.09.2017, w godzinach otwarcia dziekanatu (28.09.2017 wyjątkowo od godz. 9:00), pokój 012 (parter, Budynek Główny)

Każdy student zobowiązany jest do dokonania wyboru  1 z 2 poniższych przedmiotów
(do realizacji w 1 semestrze 2017/2018):

 1. Geografia ekonomiczna
 2. Podstawy organizacji i zarządzania

Zapisy odbywają się podczas odbioru dokumentów startowych w pokoju 012.
Limit zapisów to 50% ogółu studentów na każdy z przedmiotów.

Obsługa administracyjna: Monika Urbaniak urbaniam@uek.krakow.pl


Kierunek: Finance and Accounting (stacjonarne I stopnia w j. angielskim)

od 28.09.2017, w godzinach otwarcia dziekanatu, pokój 010 (parter, Budynek Główny)

Obsługa administracyjna: mgr Katarzyna Bakalarz bakalark@uek.krakow.pl


Kierunek: Finanse i Rachunkowość (stacjonarne II stopnia)

od 09.10.2017, w godzinach otwarcia dziekanatu, pokój 011a (parter, Budynek Główny)

Każdy student zobowiązany jest do dokonania wyboru  1 z 2 poniższych przedmiotów
(do realizacji w 1 semestrze 2017/2018):

 1. Finanse lokalne
 2. Finanse gospodarstw domowych

Zapisy odbywają się podczas odbioru dokumentów startowych w pokoju 011a.
Limit zapisów to 50% ogółu studentów na każdy z przedmiotów.

Obsługa administracyjna: mgr Katarzyna Światłoń swiatlok@uek.krakow.pl


Kierunek: Bankowość i zarządzanie ryzykiem (stacjonarne II stopnia)

od 9.10.2017, w godzinach otwarcia dziekanatu, p. 011a (parter, Budynek Główny)

Obsługa administracyjna: mgr Jolanta Salwa slawaj@uek.krakow.pl


Kierunek: Audyt finansowy (stacjonarne II stopnia)

od 10.10.2017, w godzinach otwarcia dziekanatu (10.10.2017 wyjątkowo od godz. 9:00),  pokój  011a (parter, Budynek Główny)

Każdy student zobowiązany jest do dokonania wyboru  1 z 2 poniższych przedmiotów
(do realizacji w 1 semestrze 2017/2018):

 1. Finanse lokalne
 2. Finanse gospodarstw domowych

Zapisy odbywają się podczas odbioru dokumentów startowych w pokoju 011a.
Limit zapisów to 50% ogółu studentów na każdy z przedmiotów.

Obsługa administracyjna: mgr Jolanta Salwa salwaj@uek.krakow.pl


Kierunek: Rynki finansowe (stacjonarne II stopnia)

od 10.10.2017, w godzinach otwarcia dziekanatu (10.10.2017 wyjątkowo od godz. 9:00),  pokój  011a (parter, Budynek Główny)

Obsługa administracyjna: mgr Jolanta Salwa salwaj@uek.krakow.pl


Kierunek: Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego
(stacjonarne II stopnia)

od 10.10.2017, w godzinach otwarcia dziekanatu (10.10.2017 wyjątkowo od godz. 9:00),  pokój  011a (parter, Budynek Główny)

Każdy student zobowiązany jest do dokonania wyboru  3 z 6 poniższych przedmiotów
(do realizacji w 1 semestrze 2017/2018):

 1. Analiza finansowa w sektorze publicznym lub Sprawozdawczość budżetowa
 2. Krajowa administracja skarbowa lub Dyscyplina finansów publicznych
 3. Systemy informatyczne w zarządzaniu publicznym lub Kontrola podatkowa i celno-skarbowa

Zapisy odbywają się podczas odbioru dokumentów startowych w pokoju 011a.
Zostanie uruchomione po 1 przedmiocie z 3 powyższych grup z większą liczbą zapisów.
Nie ma limitów zapisów.

Obsługa administracyjna: mgr Jolanta Salwa salwaj@uek.krakow.pl


Kierunek: Finance and Accounting (stacjonarne II stopnia w j. angielskim)

od 09.10.2017, w godzinach  otwarcia dziekanatu, pokój 010 (parter, Budynek Główny)

Obsługa administracyjna: mgr Katarzyna Bakalarz bakalark@uek.krakow.pl


STUDIA NIESTACJONARNE


Kierunek: Prawo (niestacjonarne 5-letnie)

od 06.10.2017, w godzinach otwarcia dziekanatu, pokój  101 (1 piętro, Budynek Główny)

Każdy student zobowiązany jest do dokonania wyboru  3 przedmiotów z 7 poniższych
(do realizacji w 1 semestrze 2017/2018):

 1. Basics of Law
 2. Finanse
 3. Techniki Legislacyjne
 4. Technologia informacyjna
 5. Współczesne systemy prawne
 6. Zasady stosowania prawa
 7. Zawody prawnicze

Zapisy odbywają się podczas odbioru dokumentów startowych w pokoju 101.
Warunkiem uruchomienia danego przedmiotu jest min. 30 osób zapisanych.
Nie ma limitu zapisów.

Obsługa administracyjna: mgr Dorota Kulwicka zgudd@uek.krakow.pl


Kierunek: Finanse i Rachunkowość (niestacjonarne I stopnia)

od 06.10.2017, w godzinach otwarcia dziekanatu, pokój 012 (parter, Budynek Główny)

Każdy student zobowiązany jest do dokonania wyboru  1 z 2 poniższych przedmiotów
(do realizacji w 1 semestrze 2017/2018):

 1. Geografia ekonomiczna
 2. Podstawy organizacji i zarządzania

Zapisy odbywają się podczas odbioru dokumentów startowych w pokoju 012.
Limit zapisów to 50% ogółu studentów na każdy z przedmiotów.

Obsługa administracyjna: Marta Babik  babikm@uek.krakow.pl


Kierunek: Finanse i Rachunkowość (niestacjonarne II stopnia)

od 13.10.2017, w godzinach otwarcia dziekanatu, pokój 012a (parter, Budynek Główny)

Każdy student zobowiązany jest do dokonania wyboru  1 z 2 poniższych przedmiotów
(do realizacji w 1 semestrze 2017/2018):

 1. Finanse lokalne
 2. Finanse gospodarstw domowych

Zapisy odbywają się podczas odbioru dokumentów startowych w pokoju 012a.
Limit zapisów to 50% ogółu studentów na każdy z przedmiotów.

Obsługa administracyjna: Agnieszka Kaczor  akaczor@uek.krakow.pl


Kierunek: Bankowość i zarządzanie ryzykiem (niestacjonarne II stopnia)

od 13.10.2017, w godzinach otwarcia dziekanatu, p. 012a (parter, Budynek Główny)

Obsługa administracyjna: Agnieszka Kaczor akaczor@uek.krakow.pl


Kierunek: Audyt finansowy (niestacjonarne II stopnia)

od 13.10.2017, w godzinach otwarcia dziekanatu, pokój  012a (parter, Budynek Główny)

Każdy student zobowiązany jest do dokonania wyboru  1 z 2 poniższych przedmiotów
(do realizacji w 1 semestrze 2017/2018):

 1. Finanse lokalne
 2. Finanse gospodarstw domowych

Zapisy odbywają się podczas odbioru dokumentów startowych w pokoju 012a.
Limit zapisów to 50% ogółu studentów na każdy z przedmiotów.

Obsługa administracyjna: Agnieszka Kaczor akaczor@uek.krakow.pl


Kierunek: Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego
(niestacjonarne II stopnia
)

od 13.10.2017, w godzinach otwarcia dziekanatu, pokój  012a (parter, Budynek Główny)

Każdy student zobowiązany jest do dokonania wyboru  3 z 6 poniższych przedmiotów
(do realizacji w 1 semestrze 2017/2018):

 1. Analiza finansowa w sektorze publicznym lub Sprawozdawczość budżetowa
 2. Krajowa administracja skarbowa lub Dyscyplina finansów publicznych
 3. Systemy informatyczne w zarządzaniu publicznym lub Kontrola podatkowa i celno-skarbowa

Zapisy odbywają się podczas odbioru dokumentów startowych w pokoju 012a.
Zostanie uruchomione po 1 przedmiocie z 3 powyższych grup z większą liczbą zapisów.

Obsługa administracyjna: Agnieszka Kaczor akaczor@uek.krakow.pl


Godziny dyżurów dziekanatu:

  • poniedziałek 11:00-14:00 (02.10.2017 – dziekanat NIECZYNNY)

  • wtorek 11:00-14:00

  • środa – NIECZYNNY

  • czwartek 11:00-14:00

  • piątek 11:00-14:00 i 15:00-17:00

  • sobota 08:00-12:00 (tylko do 30.09.2017)

   Informujemy, iż od dnia 7 października 2017 r. następują zmiany w godzinach sobotnich dyżurów dziekanatów.

   W semestrze zimowym 2017/2018 dziekanaty będą czynne
   tylko i wyłącznie w poniższe soboty
   w godzinach od 8:00 do 13:00

   • 07.10.2017

   • 14.10.2017

   • 04.11.2017

   • 18.11.2017

   • 02.12.2017

   • 16.12.2017

   • 13.01.2018

   • 27.01.2018

   • 10.02.2018

   • 24.02.2018

   W pozostałe soboty dziekanaty będą NIECZYNNE.