Ogłoszenia dziekanatu


_____________________________________________________________________

Uwaga!
Na okres od 4 do 17 września 2018 przewidziane są obrony prac dyplomowych studentów na Wydziale Finansów i Prawa.
W związku z czym, wszyscy pracownicy Dziekanatu Wydziału Finansów i Prawa będą w tym okresie zaangażowani w prace z tym związane.
W tym czasie prosimy o ograniczenie wizyt w dziekanacie z uwagi na wzmożone kolejki studentów składających prace dyplomowe.
Pokój 101 (I piętro) będzie wtedy nieczynny. Studenci i Doktoranci obsługiwani w tym pokoju w bardzo pilnych sprawach będą się mogli zgłosić do pokoju 011a (parter).
Taka reorganizacja pracy Dziekanatu Wydziału FiP jest czasowa tylko na okres obron, celem usprawnienia procesu.
Pozostałych studentów przepraszamy za utrudnienia.


W dniach od 1 do 31 sierpnia 2018 r. dziekanaty będą NIECZYNNE.

_____________________________________________________________________

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów UEK
należy składać w dziekanacie do dnia 14 września 2018 r.

Szczegóły dla studentów /kliknij/

Szczegóły dla doktorantów /kliknij/

_____________________________________________________________________

PRACA DYPLOMOWA

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie to ostatni dzień sesji poprawkowej
16 września 2018 – w semestrze letnim 2017/2018  (z uwagi na to, że to niedziela, prace będzie można złożyć jeszcze w poniedziałek 17 września 2018).

Jednocześnie informujemy, iż nie jest przewidziana regulaminem inna forma przedłużenia niniejszego terminu!

Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Sprawy związane z systemem antyplagiatowym (pytania i wszelkie problemy) należy zgłaszać
Panu mgr Robertowi Pabianowi e-mail: uasa@uek.krakow.pl , tel. 293-59-50.

Podczas powtarzania semestru opiekę nad pisaniem prac dyplomowych obejmą nowi promotorzy
wyznaczeni przez Dziekana, co za tym idzie, nie ma gwarancji dalszej współpracy z dotychczasowymi promotorami!

Dziekan każdorazowo będzie podejmował decyzję o przydziale do nowych promotorów.

Studenci, którzy powtarzają ostatni semestr studiów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej
zobowiązani są do odebrania indeksu, w którym należy przepisać uzyskane wcześniej oceny do podpisu Dziekana z powtarzanego semestru
– przedmioty, godziny i  ECTS
(bez dat, nazwisk wykładowców i podpisów).

W momencie akceptacji pracy dyplomowej należy uzyskać wpis do indeksu zaliczenia z seminarium.

Prace dyplomowe będą przyjmowane w dziekanacie tylko i wyłącznie przy spełnieniu wszystkich wymogów oraz po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów (włącznie ze zdjęciami).

Wymogi dotyczące składania pracy dyplomowej w dziekanacie /kliknij/

Wymogi dotyczące pisania pracy dyplomowej (wymogi edytorskie)/kliknij/

Wykaz pytań na egzamin dyplomowy /kliknij/

W związku z przypadkami przedłużania się czasu przygotowania dyplomów ukończenia studiów i braku możliwości ich terminowego wydania informujemy, że zostały podjęte działania przyspieszające tę procedurę.Osoby, które mają uzasadnioną potrzebę pilnego odbioru dyplomu, prosimy o zgłoszenie tego faktu podczas składania pracy w Dziekanacie.

Lista nowych promotorów dla studentów powtarzających ostatni semestr od II 2018

______________________________________________________________________

Studentów obowiązują zmienione terminy przyjęć studentów w soboty przez dziekanaty UEK
– dziekanaty będą otwarte tylko w 2 soboty w miesiącu wg udostępnionego poniżej harmonogramu
– w pozostałe soboty będą NIECZYNNE.

_____________________________________________________________________

LISTY PROMOTORÓW, przewidzianych do prowadzenia seminarium w roku akad. 2018/2019 (kliknij)
Terminarz i instrukcja zapisów na seminaria (kliknij)

_____________________________________________________________________

URUCHOMIONE SPECJALNOŚCI I WYKŁADY DO WYBORU na rok akademicki  2018/2019 (kliknij)

_____________________________________________________________________

Ostateczny termin złożenia indeksu w dziekanacie mija z dniem 24 września 2018 roku.

Indeks powinien posiadać wszystkie wymagane programem studiów wpisy ocen, nazwiska prowadzących zajęcia (egzaminatorów), liczby godzin i punktów ECTS oraz ewentualne podania do Dziekanów (same podania nie będą przyjmowane). Aby przyspieszyć proces obsługi w dziekanacie, Studenci proszeni są o przynoszenie już wypełnionych podań pobranych ze strony internetowej Wydziału Finansów i Prawa – link: podania do pobrania .

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej wraz z całym wymaganym kompletem dokumentów w dziekanacie mija z dniem 17 września 2018 roku.

Doktoranci Wydziału Finansów i Prawa zobowiązani są do złożenia indeksu z kompletem wpisów ocen w dziekanacie (pokój 101) do dnia 25 września 2018 roku.

Niedopełnienie powyższych terminów będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów lub doktorantów.

_____________________________________________________________________

Od dnia 13 listopada 2017 wszystkie sprawy finansowe studentów i doktorantów Wydziału Finansów i Prawa
obsługiwane są w Dziale Rozliczeń w pokoju 302 (III piętro, Budynek Główny) – tel. 12 293-51-46.

______________________________________________________________________

Wzory podań do pobrania /kliknij/

 


Kierownictwo dziekanatu


Kierownik dziekanatu

mgr Jolanta Salwa
pok. 011 (parter, Budynek Główny)
tel. 12 293 52 20; fax 12 293 5892
e-mail: dzk.fi@uek.krakow.pl

Zastępca kierownika dziekanatu

mgr Katarzyna Światłoń
pok. 011a (parter, Budynek Główny)
tel. 12 293 55 84
e-mail: swiatlok@uek.krakow.pl


Dziekanat obsługuje studentów następujących kierunków:

 • Audyt finansowy,
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem,
 • Corporate Finance
 • Finanse i rachunkowość,
 • Prawo,
 • Rynki finansowe
 • Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego.

Dziekanat obsługuje również uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Finansów i Prawa.

Sprawy związane z postępowaniami awansowymi (przewody doktorskie i post. habilitacyjne)
prowadzi Pani mgr Grażyna Okręglicka, pok. 014 (parter, budynek główny), tel. 12 293 58 43, e-mail: okreglig@uek.krakow.pl
w dniach: wtorki, środy i czwartki w godz. 9:00-14:00.

.


Dyżury dziekanatu


Na okres od 4 do 17 września 2018 przewidziane są obrony prac dyplomowych studentów na Wydziale Finansów i Prawa.
W związku z czym, wszyscy pracownicy Dziekanatu Wydziału Finansów i Prawa będą w tym okresie zaangażowani w prace z tym związane.
W tym czasie prosimy o ograniczenie wizyt w dziekanacie z uwagi na wzmożone kolejki studentów składających prace dyplomowe.

W dniach od 1 do 31 sierpnia 2018 r. dziekanaty będą NIECZYNNE.

 • poniedziałek 11:00-14:00
 • wtorek 11:00-14:00
 • środa – NIECZYNNE
 • czwartek 11:00-14:00
 • piątek 11:00-14:00 (UWAGA! od 13 lipca 2018 nie ma już dyżurów popołudniowych 15:00-17:00)
 • sobota 08:00-13:00 (tylko w dwie soboty w miesiącu) -ostatni dyżur sobotni przed wakacjami przypada na 7 lipca 2018
  zgodnie
  z poniższym harmonogramem.

W semestrze LETNIM 2017/2018 dziekanaty będą czynne tylko i wyłącznie w poniższe soboty:

Pokoje 010, 011a, 012, 012a:

 • 10.03.2018
 • 24.03.2018
 • 07.04.2018
 • 21.04.2018
 • 12.05.2018
 • 26.05.2018
 • 09.06.2018
 • 23.06.2018
 • 07.07.2018
 • 08.09.2018
 • 22.09.2018

Pokój 101 (I piętro):

 • 13-01-2018
 • 24-02-2018
 • 10-03-2018
 • 21-04-2018
 • 12-05-2018
 • 23.06.2018
 • 08.09.2018
  (w pozostałe soboty pracujące zastępstwo za pokój 101 – w pokoju 011a)

UWAGA!
W dniach od 4 do 17 września 2018 pokój 101 będzie nieczynny.


W pozostałe soboty dziekanaty będą NIECZYNNE.


Pokój 101 z uwagi na pojedynczą obsadę będzie czynny tylko w jedną sobotę w miesiącu zgodnie z powyższym harmonogramem. W drugą pracującą sobotę – zastępstwo w pokoju 011a (parter, budynek główny). Studenci , którzy chcą w sobotę odebrać indeks lub dyplom proszeni są o wizyty tylko w soboty, w które dyżuruje pokój 101, bądź o zgłoszenie takiego faktu co najmniej 1 dzień wcześniej drogą mailową: zgudd@uek.krakow.pl .
Na okres obron w dniach 4 do 17 września 2018 pokój 101 będzie nieczynny z uwagi na zaangażowanie w prace związane z przyjmowaniem prac dyplomowych – w bardzo pilnych sprawach studenci i doktoranci obsługiwani w pokoju 101 będą się mogli udać w tym okresie do pokoju 011a.
Przepraszamy za utrudnienia.


UWAGA!
W przypadku braku kontaktu telefonicznego prosimy wszelkie sprawy kierować drogą mailową na poniżej podane adresy.
Pierwszeństwo obsługi mają osoby będące bezpośrednio w dziekanacie – wówczas telefony nie są odbierane.


Obsługa administracyjna studentów:


Rok akademicki 2017/2018 (semestr zimowy od 1 października 2017 r.)


STUDIA STACJONARNE


Studia stacjonarne I stopnia


Kierunek: Finanse i rachunkowość


Studia I stopnia
I i II rok

Monika Urbaniak

pokój
012

12 293 5704
urbaniam@uek.krakow.pl

Studia I stopnia
III rok

mgr inż. Jadwiga Węglarz

pokój
010

12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl

Studia I stopnia
Finance and Accounting
I, II, III rok

mgr Katarzyna Bakalarz

pokój
012

12 293 5111
bakalark@uek.krakow.pl


Studia stacjonarne jednolite magisterskie


Kierunek: Prawo


I i III rok

mgr Dorota Kulwicka

pokój
101
(I piętro)

12 293 7589
zgudd@uek.krakow.pl

II rok

mgr Katarzyna Światłoń

pokój
011a

12 293 5584
swiatlok@uek.krakow.pl


Studia stacjonarne II stopnia


Kierunek: Finanse i rachunkowość


Studia II stopnia
I  rok

mgr Katarzyna Światłoń

pokój
011a

12 293 5584
swiatlok@uek.krakow.pl

Studia II stopnia
II rok

mgr inż. Jadwiga Węglarz

pokój
010

12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl

Studia II stopnia
Finance and Accounting
I i II rok

mgr Katarzyna Bakalarz

pokój
012

12 293 5111
bakalark@uek.krakow.pl


Kierunek: Audyt finansowy


Studia II stopnia
I  rok

lic. Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


Kierunek: Bankowość i zarządzanie ryzykiem


Studia II stopnia
I  rok

lic. Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


Kierunek: Rynki finansowe


Studia II stopnia
I  rok

lic. Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


Kierunek: Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego


Studia II stopnia
I  rok

lic. Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


STUDIA NIESTACJONARNE


Studia niestacjonarne I stopnia


Kierunek: Finanse i rachunkowość


Studia I stopnia
I, II i III rok

inż. Ilona Strzelecka

pokój
012a

12 293 5110
strzelei@uek.krakow.pl


Studia niestacjonarne jednolite magisterskie


Kierunek: Prawo


I i III rok

mgr Dorota Kulwicka

pokój
101
(I piętro)

12 293 7589
zgudd@uek.krakow.pl


Studia niestacjonarne II stopnia


Kierunek: Finanse i rachunkowość


Studia II stopnia
I rok

lic. Agnieszka Kaczor

pokój 012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl

Studia II stopnia
II rok

mgr Katarzyna Bakalarz

pokój
010

12 293 5111
bakalark@uek.krakow.pl


Kierunek: Audyt finansowy


Studia II stopnia
I  rok

lic. Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


Kierunek: Bankowość i zarządzanie ryzykiem


Studia II stopnia
I  rok

lic. Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


Kierunek: Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego


Studia II stopnia
I  rok

lic. Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


STUDIA DOKTORANCKIE


I, II, III, IV rok

Informacje
dla doktorantów/kliknij/

 

mgr Dorota Kulwicka

pokój
101
(I piętro)

12 293 7589
zgudd@uek.krakow.pl