Ogłoszenia dziekanatu


_____________________________________________________________________

UWAGA!

Studentów obowiązują zmienione terminy przyjęć studentów w soboty przez dziekanaty UEK
– dziekanaty będą otwarte tylko w 2 soboty w miesiącu wg udostępnionego poniżej harmonogramu
– w pozostałe soboty będą NIECZYNNE.

W czwartek 10 maja 2018 Dziekanat Wydziału Finansów i Prawa będzie czynny tylko w godz. 9:00-11:30.

_____________________________________________________________________

Zostają uruchomione dodatkowe zapisy na PRZEDMIOTY DO WYBORU  oraz  SPECJALNOŚCI
od dnia 20 kwietnia 2018r. od godziny 20.00 do dnia 26 kwietnia 2018r. /szczegóły kliknij/

URUCHOMIONE SPECJALNOŚCI I WYKŁADY DO WYBORU NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 /kliknij/

_____________________________________________________________________

Ostateczny termin złożenia indeksu w dziekanacie mija z dniem 24 września 2018 roku.

Indeks powinien posiadać wszystkie wymagane programem studiów wpisy ocen, nazwiska prowadzących zajęcia (egzaminatorów), liczby godzin i punktów ECTS oraz ewentualne podania do Dziekanów (same podania nie będą przyjmowane). Aby przyspieszyć proces obsługi w dziekanacie, Studenci proszeni są o przynoszenie już wypełnionych podań pobranych ze strony internetowej Wydziału Finansów i Prawa – link: podania do pobrania .

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej wraz z całym wymaganym kompletem dokumentów w dziekanacie mija z dniem 17 września 2018 roku.

Doktoranci Wydziału Finansów i Prawa zobowiązani są do złożenia indeksu z kompletem wpisów ocen w dziekanacie (pokój 101) do dnia 25 września 2018 roku.

Niedopełnienie powyższych terminów będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów lub doktorantów.

_____________________________________________________________________

PRACA DYPLOMOWA

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie to ostatni dzień sesji poprawkowej
16 września 2018 – w semestrze letnim 2017/2018  (z uwagi na to, że to niedziela, prace będzie można złożyć jeszcze w poniedziałek 17 września 2018).

Jednocześnie informujemy, iż nie jest przewidziana regulaminem inna forma przedłużenia niniejszego terminu!

Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Sprawy związane z systemem antyplagiatowym (pytania i wszelkie problemy) należy zgłaszać
Panu mgr Robertowi Pabianowi e-mail: uasa@uek.krakow.pl , tel. 293-59-50.

Podczas powtarzania semestru opiekę nad pisaniem prac dyplomowych obejmą nowi promotorzy
wyznaczeni przez Dziekana, co za tym idzie, nie ma gwarancji dalszej współpracy z dotychczasowymi promotorami!

Dziekan każdorazowo będzie podejmował decyzję o przydziale do nowych promotorów.

Studenci, którzy powtarzają ostatni semestr studiów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej
zobowiązani są do odebrania indeksu, w którym należy przepisać uzyskane wcześniej oceny do podpisu Dziekana z powtarzanego semestru
– przedmioty, godziny i  ECTS
(bez dat, nazwisk wykładowców i podpisów).

W momencie akceptacji pracy dyplomowej należy uzyskać wpis do indeksu zaliczenia z seminarium.

Prace dyplomowe będą przyjmowane w dziekanacie tylko i wyłącznie przy spełnieniu wszystkich wymogów oraz po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów (włącznie ze zdjęciami).

Wymogi dotyczące składania pracy dyplomowej w dziekanacie /kliknij/

W związku z przypadkami przedłużania się czasu przygotowania dyplomów ukończenia studiów i braku możliwości ich terminowego wydania informujemy, że zostały podjęte działania przyspieszające tę procedurę.Osoby, które mają uzasadnioną potrzebę pilnego odbioru dyplomu, prosimy o zgłoszenie tego faktu podczas składania pracy w Dziekanacie.

Lista nowych promotorów dla studentów powtarzających ostatni semestr od II 2018

______________________________________________________________________

Od dnia 13 listopada 2017 wszystkie sprawy finansowe studentów i doktorantów Wydziału Finansów i Prawa
obsługiwane są w Dziale Rozliczeń w pokoju 302 (III piętro, Budynek Główny) – tel. 12 293-51-46.

______________________________________________________________________

Wzory podań do pobrania /kliknij/

 


Kierownictwo dziekanatu


Kierownik dziekanatu

mgr Jolanta Salwa
pok. 011 (parter, Budynek Główny)
tel. 12 293 52 20; fax 12 293 5892
e-mail: dzk.fi@uek.krakow.pl

Zastępca kierownika dziekanatu

mgr Katarzyna Światłoń
pok. 011a (parter, Budynek Główny)
tel. 12 293 55 84
e-mail: swiatlok@uek.krakow.pl


Dziekanat obsługuje studentów następujących kierunków:

 • Audyt finansowy,
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem,
 • Corporate Finance
 • Finanse i rachunkowość,
 • Prawo,
 • Rynki finansowe
 • Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego.

Dziekanat obsługuje również uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Finansów i Prawa.

Sprawy związane z postępowaniami awansowymi (przewody doktorskie i post. habilitacyjne)
prowadzi Pani mgr Grażyna Okręglicka, pok. 014 (parter, budynek główny), tel. 12 293 58 43, e-mail: okreglig@uek.krakow.pl
w dniach: wtorki, środy i czwartki w godz. 9:00-14:00.

.


Dyżury dziekanatu


 • poniedziałek 11:00-14:00
 • wtorek 11:00-14:00
 • środa – NIECZYNNE
 • czwartek 11:00-14:00
 • piątek 11:00-14:00 i 15:00-17:00
 • sobota 08:00-13:00 (tylko w dwie soboty w miesiącu)
  zgodnie
  z poniższym harmonogramem:

W semestrze LETNIM 2017/2018 dziekanaty będą czynne
tylko i wyłącznie w poniższe soboty:


Pokoje 010, 011a, 012, 012a:

 • 10.03.2018
 • 24.03.2018
 • 07.04.2018
 • 21.04.2018
 • 12.05.2018
 • 26.05.2018
 • 09.06.2018
 • 23.06.2018
 • 07.07.2018

Pokój 101 (I piętro):

 • 07-10-2017
 • 04-11-2017
 • 02-12-2017
 • 13-01-2018
 • 24-02-2018
 • 10-03-2018
 • 21-04-2018
 • 12-05-2018
  (w pozostałe soboty pracujące zastępstwo za pokój 101 – w pokoju 011a)

W pozostałe soboty dziekanaty będą NIECZYNNE.


Pokój 101 z uwagi na pojedynczą obsadę będzie czynny tylko w jedną sobotę w miesiącu
zgodnie z powyższym harmonogramem. W drugą pracującą sobotę – zastępstwo w pokoju 011a (parter, budynek główny). Studenci , którzy chcą w sobotę odebrać indeks lub dyplom
proszeni są o wizyty tylko w soboty, w które dyżuruje pokój 101, bądź o zgłoszenie takiego faktu co najmniej 1 dzień wcześniej.


UWAGA!
W przypadku braku kontaktu telefonicznego prosimy wszelkie sprawy kierować drogą mailową na poniżej podane adresy.
Pierwszeństwo obsługi mają osoby będące bezpośrednio w dziekanacie – wówczas telefony nie są odbierane.


Obsługa administracyjna studentów:


Rok akademicki 2017/2018 (semestr zimowy od 1 października 2017 r.)


STUDIA STACJONARNE


Studia stacjonarne I stopnia


Kierunek: Finanse i rachunkowość


Studia I stopnia
I i II rok

Monika Urbaniak

pokój
012

12 293 5704
urbaniam@uek.krakow.pl

Studia I stopnia
III rok

mgr inż. Jadwiga Węglarz

pokój
010

12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl

Studia I stopnia
Finance and Accounting
I, II, III rok

mgr Katarzyna Bakalarz

pokój
012

12 293 5111
bakalark@uek.krakow.pl


Studia stacjonarne jednolite magisterskie


Kierunek: Prawo


I i III rok

mgr Dorota Kulwicka

pokój
101
(I piętro)

12 293 7589
zgudd@uek.krakow.pl

II rok

mgr Katarzyna Światłoń

pokój
011a

12 293 5584
swiatlok@uek.krakow.pl


Studia stacjonarne II stopnia


Kierunek: Finanse i rachunkowość


Studia II stopnia
I  rok

mgr Katarzyna Światłoń

pokój
011a

12 293 5584
swiatlok@uek.krakow.pl

Studia II stopnia
II rok

mgr inż. Jadwiga Węglarz

pokój
010

12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl

Studia II stopnia
Finance and Accounting
I i II rok

mgr Katarzyna Bakalarz

pokój
012

12 293 5111
bakalark@uek.krakow.pl


Kierunek: Audyt finansowy


Studia II stopnia
I  rok

Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


Kierunek: Bankowość i zarządzanie ryzykiem


Studia II stopnia
I  rok

Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


Kierunek: Rynki finansowe


Studia II stopnia
I  rok

Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


Kierunek: Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego


Studia II stopnia
I  rok

Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


STUDIA NIESTACJONARNE


Studia niestacjonarne I stopnia


Kierunek: Finanse i rachunkowość


Studia I stopnia
I, II i III rok

inż. Ilona Strzelecka

pokój
012a

12 293 5110
strzelei@uek.krakow.pl


Studia niestacjonarne jednolite magisterskie


Kierunek: Prawo


I i III rok

mgr Dorota Kulwicka

pokój
101
(I piętro)

12 293 7589
zgudd@uek.krakow.pl


Studia niestacjonarne II stopnia


Kierunek: Finanse i rachunkowość


Studia II stopnia
I rok

Agnieszka Kaczor

pokój 012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl

Studia II stopnia
II rok

mgr Katarzyna Bakalarz

pokój
010

12 293 5111
bakalark@uek.krakow.pl


Kierunek: Audyt finansowy


Studia II stopnia
I  rok

Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


Kierunek: Bankowość i zarządzanie ryzykiem


Studia II stopnia
I  rok

Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


Kierunek: Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego


Studia II stopnia
I  rok

Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


STUDIA DOKTORANCKIE


I, II, III, IV rok

Informacje
dla doktorantów/kliknij/

 

mgr Dorota Kulwicka

pokój
101
(I piętro)

12 293 7589
zgudd@uek.krakow.pl