Ogłoszenia dziekanatu


W dniach od 15 do 30 stycznia 2019 r.  pokój 101 będzie nieczynny.

________________________________________________________________

POWTARZANIE SEMESTRU
Informujemy, że studenci  decydujący się na powtarzanie semestru letniego w roku akademickim 2018/2019, są zobligowani do złożenia stosownego podania (dotyczy to osób, które tego podania jeszcze nie złożyły), a także do złożenia oświadczenia o podjęciu studiów we właściwym dziekanacie w terminie do 15 lutego 2019 roku.
Informacje dotyczące zapisów do nowych promotorów będą dostępne od 20 lutego 2019 roku.

OŚWIADCZENIE O PODJĘCIU STUDIÓW (do pobrania)

Każdy student powtarzający semestr powinien złożyć powyższe oświadczenie przed rozpoczęciem powtarzanego semestru.

________________________________________________________________

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU

Wszyscy studenci kierunku:
– Finanse i rachunkowość, którzy podjęli naukę na studiach II stopnia w języku polskim i angielskim od 01.10.2018 roku (studiujący na obecnym 1-szym semestrze),
– Bankowość i zarządzanie ryzykiem, którzy podjęli naukę na studiach II stopnia od 01.10.2018 roku (studiujący na obecnym 1-szym semestrze),
– Rynki finansowe, którzy podjęli naukę na studiach II stopnia od 01.10.2018 roku (studiujący na obecnym 1-szym semestrze),
– Prawo, którzy podjęli naukę na studiach stacjonarnych od 01.10.2018 roku (studiujący na obecnym 1-szym semestrze) – uzupełniające zapisy odbędą się w terminie późniejszym.

są ZOBOWIĄZANI do dokonania zapisów na przedmiot do wyboru za pośrednictwem portalu: https://usosweb.uek.krakow.pl/

Zapisy będą odbywać się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną (II tura zapisów) od 9 stycznia 2019 od godziny 21.00 do 13 stycznia 2019 do godz. 23:59.

Szczegóły /kliknij/

Niedopełnienie obowiązku zapisu na uruchomiony przedmiot do wyboru, będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania zaliczenia przedmiotu.

________________________________________________________________

Studenckie praktyki zawodowe – procedura i opiekunowie praktyk

Opiekunowie I roku, pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych i koordynatorzy ds. wyjazdów zagranicznych

________________________________________________________________

PRACA DYPLOMOWA

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie to ostatni dzień sesji poprawkowej ostatniego semestru studiów.

Jednocześnie informujemy, iż nie jest przewidziana regulaminem inna forma przedłużenia niniejszego terminu!

Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Sprawy związane z systemem antyplagiatowym (pytania i wszelkie problemy) należy zgłaszać pod adres e-mail: uasa@uek.krakow.pl

Podczas powtarzania semestru opiekę nad pisaniem prac dyplomowych obejmą nowi promotorzy
wyznaczeni przez Dziekana, co za tym idzie, nie ma gwarancji dalszej współpracy z dotychczasowymi promotorami!
Dziekan każdorazowo będzie podejmował decyzję o przydziale do nowych promotorów.

W momencie akceptacji pracy dyplomowej należy uzyskać wpis do indeksu zaliczenia z seminarium.

Prace dyplomowe będą przyjmowane w dziekanacie tylko i wyłącznie przy spełnieniu wszystkich wymogów oraz po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów (włącznie ze zdjęciami).

Procedura dyplomowania obowiązująca od 2019 roku

Wymogi dotyczące składania pracy dyplomowej w dziekanacie /kliknij/

Wykaz pytań na egzamin dyplomowy /kliknij/

________________________________________________________________

INDEKS

Ostateczny termin złożenia indeksu w dziekanacie do 24 września 2018 roku.

Indeks powinien posiadać wszystkie wymagane programem studiów wpisy ocen, nazwiska prowadzących zajęcia (egzaminatorów), liczby godzin i punktów ECTS oraz ewentualne podania do Dziekanów (same podania nie będą przyjmowane). Aby przyspieszyć proces obsługi w dziekanacie, Studenci proszeni są o przynoszenie już wypełnionych podań pobranych ze strony internetowej Wydziału Finansów i Prawa – link: podania do pobrania .

Doktoranci Wydziału Finansów i Prawa zobowiązani są do złożenia indeksu z kompletem wpisów ocen w dziekanacie (pokój 101) do dnia 30 września 2018 roku.
W celu zaliczenia każdego roku studiów doktorant, który rozpoczął studia od 2017/2018 –  poza zaliczeniem przedmiotów objętych planem i programem studiów w danym roku, zobowiązany jest do przedstawienia kierownikowi studiów:

– sprawozdania z realizacji procesu kształcenia oraz prac zmierzających do
przygotowania rozprawy doktorskiej,

– pisemnej opinii opiekuna naukowego lub promotora o postępach naukowych
i postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

Niedopełnienie powyższych terminów będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów lub doktorantów.

________________________________________________________________

LISTY PROMOTORÓW, przewidzianych do prowadzenia seminarium w roku akad. 2018/2019 (kliknij)
Terminarz i instrukcja zapisów na seminaria (kliknij)

________________________________________________________________

URUCHOMIONE SPECJALNOŚCI I WYKŁADY DO WYBORU na rok akademicki  2018/2019 (kliknij)

________________________________________________________________

Wzory podań do pobrania /kliknij/

Dyżury Dziekana i Prodziekanów /kliknij/


Kierownictwo dziekanatu


Kierownik dziekanatu

mgr Jolanta Salwa
pok. 011 (parter, Budynek Główny)
tel. 12 293 52 20; fax 12 293 5892
e-mail: dzk.fi@uek.krakow.pl

Zastępca kierownika dziekanatu

mgr Katarzyna Światłoń
pok. 011a (parter, Budynek Główny)
tel. 12 293 55 84
e-mail: swiatlok@uek.krakow.pl


Dziekanat obsługuje studentów następujących kierunków:

 • Audyt finansowy,
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem,
 • Corporate Finance
 • Finanse i rachunkowość,
 • Prawo,
 • Rynki finansowe
 • Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego.

Dziekanat obsługuje również uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Finansów i Prawa.

Sprawy związane z postępowaniami awansowymi (przewody doktorskie i post. habilitacyjne)
prowadzi Pani mgr Grażyna Okręglicka, pok. 014 (parter, budynek główny), tel. 12 293 58 43, e-mail: okreglig@uek.krakow.pl
w dniach: wtorki, środy i czwartki w godz. 9:00-14:00.

.


Dyżury dziekanatu

(godziny przyjęć dla studentów i doktorantów)

 • poniedziałek 11:00-14:00
 • wtorek 11:00-14:00
 • środa – NIECZYNNE
 • czwartek 11:00-14:00
 • piątek 11:00-14:00 i 15:00-17:00
 • sobota 08:00-13:00 (tylko w soboty wykazane w poniższym harmonogramie)
  W pozostałe soboty dziekanaty są NIECZYNNE.

Wskazane pokoje będą czynne tylko i wyłącznie w poniższe soboty:

Pokoje 012, 012a:

 • 12.01.2019
 • 26.01.2019
 • 09.02.2019
 • 23.02.2019
 • 09.03.2019
 • 23.03.2019

Pokój 010:
(mgr inż.Jadwiga Węglarz, weglarzj@uek.krakow.pl )

 • 15.12.2018
 • 26.01.2019

Pokój 011a:
(mgr Katarzyna Światłoń, swiatlok@uek.krakow.pl)

 • 13.10.2018
 • 01.12.2018
 • 12.01.2019

Pokój 101 (I piętro):
(mgr Dorota Kulwicka, zgudd@uek.krakow.pl)

W dniach od 15 do 30 stycznia 2019 r.  pok.101 będzie nieczynny.

 • 12.01.2019 (dyżur w pokoju 011a)
 • 26.01.2019 (dyżur w pokoju 010)

W pozostałe soboty dziekanaty będą NIECZYNNE.


Pokój 101, 011a oraz 010 z uwagi na pojedynczą obsadę będą czynne tylko w powyżej wymienione soboty zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.  W pozostałe dni obowiązuje je dyżur standardowy.

Studenci , którzy chcą w sobotę odebrać indeks lub dyplom proszeni są o wizyty tylko w soboty, w które dyżurują obsługujące ich pokoje, bądź o zgłoszenie takiego faktu co najmniej 1 dzień wcześniej telefonicznie lub drogą mailową. To samo się tyczy popołudniowego dyżuru w piątki (15:00-17:00).

Zastępstwa w pracujące soboty:

 • za pok. 101 w pok. 011a lub 010
 • za pok. 010 w pok. 101 lub 011a
 • za pok. 011a w pok. 010 lub 101

UWAGA!
W przypadku braku kontaktu telefonicznego prosimy wszelkie sprawy kierować drogą mailową na poniżej podane adresy.
Pierwszeństwo obsługi mają osoby będące bezpośrednio w dziekanacie – wówczas telefony nie są odbierane.


Obsługa administracyjna studentów:

Odbiór dyplomów z obron 2017/2018 (obrony czerwiec – listopad 2018):

 • studia magisterskie stacjonarne – pokój 010 (mgr Jadwiga Węglarz), 
 • magisterskie niestacjonarne – pokój 012 (mgr Katarzyna Bakalarz),
 • licencjackie stacjonarne – pokój 010 (mgr Jadwiga Węglarz),
 • licencjackie niestacjonarne – pokój 012a (inż. Ilona Strzelecka),
 • studia w języku angielskim – pok. 012 (mgr Katarzyna Bakalarz)

Rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy od 1 października 2018 r.)
(tabelka do pobrania/kliknij/)