Ogłoszenia dziekanatu


Wydawanie dokumentów startowych dla studentów I roku 2017/2018 /kliknij link/

____________________________________________________________________________

W celu rozliczenia semestru letniego 2016/2017 indeksy należy złożyć do dziekanatu w terminie do dnia 29 września 2017 r.

____________________________________________________________________________

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie to 18 września 2017 r.

Wymogi dotyczące składania pracy dyplomowej w dziekanacie /kliknij/

W związku z przypadkami przedłużania się czasu przygotowania dyplomów ukończenia studiów wyższych
i braku możliwości ich terminowego wydania informujemy, że zostały podjęte działania przyspieszające tę procedurę.
Osoby, które mają uzasadnioną potrzebę pilnego odbioru dyplomu, prosimy o zgłoszenie tego faktu
podczas składania pracy w Dziekanacie.

____________________________________________________________________________

Rekrutacja na studia niestacjonarne odbywać się będzie do dnia 15 września 2017 r.

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia odbywać się będzie do dnia 28 września 2017 r.
Przypominamy, że jednym z kryteriów przyjęcia jest odbycie obrony pracy dyplomowej na studiach I stopnia.

Informujemy, iż po rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
nie będzie możliwa zmiana kierunku studiów wewnątrz wydziału.

____________________________________________________________________________

Dziekanat 2017-2018 /kliknij (obsługa administracyjna – tabelka do pobrania)

Wzory podań do pobrania /kliknij/

 


Kierownictwo dziekanatu


Kierownik dziekanatu

mgr Grażyna Okręglicka
pok. 011 (parter, Budynek Główny)
tel. 12 293 5843; fax 12 293 5892
e-mail: okreglig@uek.krakow.pl

 

Zastępca kierownika dziekanatu

mgr Jolanta Salwa
pok. 011a (parter, Budynek Główny)
tel. 12 293 5220
e-mail: salwaj@uek.krakow.pl

.


Dyżury dziekanatu


Dziekanat obsługuje studentów następujących kierunków:

 • Audyt finansowy,
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem,
 • Corporate Finance
 • Finanse i rachunkowość,
 • Prawo,
 • Rynki finansowe
 • Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego.

Dziekanat obsługuje również uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Finansów i Prawa.

 

Godziny dyżurów dla studentów:

  • poniedziałek 11:00-14:00

  • wtorek 11:00-14:00

  • środa – NIECZYNNY

  • czwartek 11:00-14:00

  • piątek 11:00-14:00 i 15:00-17:00

  • sobota 08:00-12:00

 

 

Obsługa administracyjna studentów:

Rok akademicki 2017/2018 (semestr zimowy od 1 października 2017 r.)


STUDIA STACJONARNE


Studia stacjonarne I stopnia


Kierunek: Finanse i rachunkowość


Studia I stopnia
I i II rok

Monika Urbaniak

pokój
012

12 293 5704
urbaniam@uek.krakow.pl

Studia I stopnia
III rok

mgr inż. Jadwiga Węglarz

pokój
010

12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl

Studia I stopnia
Finance and Accounting
I, II, III rok

mgr Katarzyna Bakalarz

pokój
010

12 293 5111
bakalark@uek.krakow.pl


Studia stacjonarne jednolite magisterskie


Kierunek: Prawo


I i III rok

mgr Dorota Kulwicka

pokój
101
(I piętro)

12 293 7589
zgudd@uek.krakow.pl

II rok

mgr Katarzyna Światłoń

pokój
011a

12 293 5584
krolk1@uek.krakow.pl


Studia stacjonarne II stopnia


Kierunek: Finanse i rachunkowość


Studia II stopnia
I rok

mgr Katarzyna Światłoń

pokój
011a

12 293 5584
krolk1@uek.krakow.pl

Studia II stopnia
II rok

mgr inż. Jadwiga Węglarz

pokój
010

12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl

Studia II stopnia
Finance and Accounting
I i II rok

mgr Katarzyna Bakalarz

pokój
010

12 293 5111
bakalark@uek.krakow.pl


Kierunek: Audyt finansowy


Studia II stopnia
I  rok

mgr Jolanta Salwa

pokój
011a

12 293 5220
salwaj@uek.krakow.pl


Kierunek: Bankowość i zarządzanie ryzykiem


Studia II stopnia
I  rok

mgr Jolanta Salwa

pokój
011a

12 293 5220
salwaj@uek.krakow.pl


Kierunek: Rynki finansowe


Studia II stopnia
I  rok

mgr Jolanta Salwa

pokój
011a

12 293 5220
salwaj@uek.krakow.pl


Kierunek: Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego


Studia II stopnia
I  rok

mgr Jolanta Salwa

pokój
011a

12 293 5220
salwaj@uek.krakow.pl


STUDIA NIESTACJONARNE


Studia niestacjonarne I stopnia


Kierunek: Finanse i rachunkowość


Studia I stopnia
I, II i III rok

Marta Babik

pokój
012

12 293 5110
babikm@uek.krakow.pl


Studia niestacjonarne jednolite magisterskie


Kierunek: Prawo


I i III rok

mgr Dorota Kulwicka

pokój
101
(I piętro)

12 293 7589
zgudd@uek.krakow.pl


Studia niestacjonarne II stopnia


Kierunek: Finanse i rachunkowość


Studia II stopnia
1 semestr od X 2017

Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl

Studia II stopnia
3 semestr od X 2017

mgr Katarzyna Bakalarz

pokój
010

12 293 5111
bakalark@uek.krakow.pl

Studia II stopnia
4 semestr od X 2017

mgr Dorota Kulwicka

pokój
101
(I piętro)

12 293 7589
zgudd@uek.krakow.pl


Kierunek: Audyt finansowy


Studia II stopnia
I  rok

Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


Kierunek: Bankowość i zarządzanie ryzykiem


Studia II stopnia
I  rok

Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


Kierunek: Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego


Studia II stopnia
I  rok

Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


STUDIA DOKTORANCKIE


I, II, III, IV rok

Informacje
dla doktorantów/kliknij/

 

mgr Dorota Kulwicka

pokój
101
(I piętro)

12 293 7589
zgudd@uek.krakow.pl