Dziekanaty Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa /kliknij/

Dziekanaty Instytutu Finansów i Instytutu Prawa
Obsługa administracyjna studentów /kliknij/


Ogłoszenia dziekanatuZgodnie z nową strukturą organizacyjną UEK obowiązującą od dnia 1 października 2019 r.
wszystkie kierunki dotychczasowego Wydziału Finansów i Prawa wchodzą w skład
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
w obrębie następujących Instytutów:

Instytut Finansów obejmuje kierunki:
– Finanse i rachunkowość (w tym Corporate Finance & Accounting)
– Audyt finansowy
– Bankowość i zarządzanie ryzykiem
– Rynki finansowe 
– Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Dyrektor Instytutu Finansów Prof. UEK dr hab. Małgorzata Kożuch
podejmuje decyzje dotyczące toku studiów powyższych kierunków w roku akademickim 2019/2020.
Wszelkie wnioski studentów ww. kierunków należy kierować do Dyrektora Instytutu Finansów i składać w dotychczasowym dziekanacie.

Dyżury dla studentów Dyrektora Instytutu Finansów odbywają się w pokoju 014 (Budynek Główny) w dniach:

 • wtorek 11:00 – 12:00
 • piątek 10:00 – 11:00
 • 19.11.2019 – dyżur Prof. UEK M. Kozuch ODWOŁANY

__________________________

Instytut Prawa obejmuje kierunek
– Prawo

Dyrektor Instytutu Prawa Prof. dr hab. Bogusława Gnela
podejmuje decyzje dotyczące toku studiów kierunku Prawo w roku akademickim 2019/2020.
Wszelkie wnioski studentów kierunku Prawo należy kierować do Dyrektora Instytutu Prawa i składać w dotychczasowym dziekanacie.

Dyżury dla studentów Dyrektora Instytutu Prawa odbywają się w pokoju 016 (Budynek Główny):

 • czwartek 9:45 – 10:45

W związku z powyższym zamieszczone na stronie wzory wniosków przed złożeniem w dziekanacie należy odpowiednio wyedytować.


Informujemy, iż z uwagi na zmianę struktury Uczelni,
obsługa studiów doktoranckich, która  była prowadzona
przez Dziekanat Wydziału Finansów i Prawa,

od dnia 01.10.2019 została przeniesiona do Szkoły Doktorskiej UEK.

SZCZEGÓŁY KLIKNIJ

Sekretariat Centrum Kształcenia Doktorantów
i Obsługi Postępowań Doktorskich
tel. +48 12 293 51 15, Pawilon B pok. 275
szkoladoktorska@uek.krakow.pl


ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • I i II rok kierunku Prawo zapisy przez USOSweb w terminie: godz. 9:00 26.11.2019 – godz. 23:59 28.11.2019

STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB SPORTOWE /kliknij/


PRACA DYPLOMOWA

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie to ostatni dzień sesji poprawkowej ostatniego semestru studiów (16.09.2019).

Jednocześnie informujemy, iż nie jest przewidziana regulaminem inna forma przedłużenia niniejszego terminu!

Szczegóły /kliknij/


ROZLICZENIE SEMESTRU LETNIEGO 2018/2019

Ostateczny termin złożenia indeksu w dziekanacie:

 • dla studentów – 23 września 2019

Indeks powinien posiadać wszystkie wymagane programem studiów wpisy ocen, nazwiska prowadzących zajęcia (egzaminatorów), liczby godzin i punktów ECTS oraz ewentualne podania do Dziekanów (same podania nie będą przyjmowane). Aby przyspieszyć proces obsługi w dziekanacie, Studenci proszeni są o przynoszenie już wypełnionych podań pobranych ze strony internetowej Wydziału Finansów i Prawa – link: podania do pobrania .

Niedopełnienie powyższych terminów będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.


Studentów I roku (którzy rozpoczęli studia od 1  X 2018) obowiązuje nowy Regulamin Studiów,
który stanowi, że w semestrze można powtarzać tylko jeden przedmiot!
Jednocześnie ilość powtarzanych przedmiotów w toku całych studiów wynosi odpowiednio:

 • na studiach I stopnia do 3 przedmiotów,
 • na studiach II stopnia do 2 przedmiotów,
 • na studiach jednolitych magisterskich do 5 przedmiotów.

Opłata za powtarzany przedmiot wynosi 130 zł. za 1 ECTS i wymagana jest dopiero w semestrze, w którym będzie realizowane powtarzanie przedmiotu.

PODANIE O POWTARZANIE PRZEDMIOTU (dla studentów I roku) – do pobrania

Powyższe podanie należy złożyć w dziekanacie do dnia 23 września 2019 roku.

Studia, po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru bądź z powodu zaległości finansowych,
można wznowić tylko jeden raz na cały tok studiów. Pierwszego semestru nie można powtórzyć.


POWTARZANIE SEMESTRU

Informujemy, że studenci  decydujący się na powtarzanie semestru letniego w roku akademickim 2019/2020, są zobligowani do złożenia stosownego podania, a także do złożenia oświadczenia o podjęciu studiów we właściwym dziekanacie przed rozpoczęciem powtarzanego semestru.

Każdy student powtarzający semestr powinien złożyć powyższe oświadczenie przed rozpoczęciem powtarzanego semestru.


ZAPISY NA SEMINARIA DYPLOMOWE na rok akademicki 2019/2020 /kliknij/


Każdy student przebywający na urlopie, niezwłocznie po jego zakończeniu zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie
Oświadczenia o podjęciu studiów po urlopie – w przeciwnym razie nastąpi skreślenie z listy studentów.


URUCHOMIONE PRZEDMIOTY DO WYBORU na rok akademicki 2019/2020 (kliknij)

URUCHOMIONE SPECJALNOŚCI na rok akademicki 2019/2020 (kliknij)

URUCHOMIONE SPECJALNOŚCI I WYKŁADY DO WYBORU na rok akademicki  2018/2019 (kliknij)


Studenckie praktyki zawodowe – procedura i opiekunowie praktyk

Opiekunowie I roku, pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych i koordynatorzy ds. wyjazdów zagranicznych


WZORY PODAŃ  /kliknij/

Dyżury Władz Kolegium /kliknij/


Kierownictwo dziekanatu


Kierownik dziekanatu

mgr Jolanta Salwa
pok. 011 (parter, Budynek Główny)
e-mail: dzk.fi@uek.krakow.pl

Zastępca kierownika dziekanatu

mgr Katarzyna Światłoń
pok. 011a (parter, Budynek Główny)
e-mail: swiatlok@uek.krakow.pl


Dziekanat obsługuje studentów następujących kierunków:

 • Audyt finansowy,
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem,
 • Corporate Finance
 • Finanse i rachunkowość,
 • Prawo,
 • Rynki finansowe
 • Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego.

Sprawy związane z postępowaniami awansowymi (przewody doktorskie i post. habilitacyjne)
prowadzi Pani mgr Jolanta Salwa, pok. 011 (parter, budynek główny), tel. 12 293 52 20, e-mail: salwaj@uek.krakow.pl
.


Dyżury dziekanatu

(godziny przyjęć dla studentów)

 • poniedziałek 11:00-14:00
 • wtorek 11:00-14:00
 • środa – NIECZYNNE
 • czwartek 11:00-14:00
 • piątek 11:00-14:00 i 15:00-17:00
 • sobota 08:00-13:00 (tylko w soboty wykazane w poniższym harmonogramie)
  W pozostałe soboty dziekanaty są NIECZYNNE.

Dziekanat jest czynny tylko i wyłącznie w poniższe soboty:

 • 16.11.2019
 • 30.11.2019
 • 07.12.2019
 • 14.12.2019
 • 11.01.2020
 • 25.01.2020
 • 15.02.2020
 • 29.02.2020
 • 07.03.2020
 • 21.03.2020

W pozostałe soboty dziekanaty będą NIECZYNNE.Obsługa administracyjna studentów


Składanie prac dyplomowych oraz odbiór dyplomów
(obrony czerwiec – wrzesień 2019)
:

 • Studia I stopnia stacjonarne
  Finanse i rachunkowość (Monika Urbaniak, pokój 012)
 • Studia II stopnia stacjonarne
  Finanse i rachunkowość (mgr Katarzyna Światłoń, pokój 011a),
  Bankowość i zarządzanie ryzykiem, Rynki Finansowe, Zarządzanie finansami państwa i samorządu teryt.  (Agnieszka Kaczor, pokój 012a)
 • Studia niestacjonarne I stopnia
  Finanse i rachunkowość (Ilona Strzelecka, pokój 012a)
 • Studia II stopnia niestacjonarne – pokój 012a (Agnieszka Kaczor),
 • Studia w języku angielskim – pok. 012 (mgr Katarzyna Bakalarz).

Obsługa administracyjna nowo-przyjętych studentów
(od 1 października 2019):

 • Studia stacjonarne I stopnia
  Finanse  i rachunkowość: Monika Urbaniak pok. 012 tel. 12/293-57-04
 • Studia stacjonarne jednolite magisterskie
  Prawo: mgr Dorota Kulwicka, pok. 010, tel. 012/293-75-89
 • Studia stacjonarne II stopnia
  Finanse i Rachunkowość – mgr Katarzyna Światłoń, pok. 011a, 012/293-55-84
  Audyt Finansowy – Monika Urbaniak pok. 012 tel. 12/293-57-04
  – Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem –
  Monika Urbaniak pok. 012 tel. 12/293-57-04
  – Rynki Finansowe
  – Monika Urbaniak pok. 012 tel. 12/293-57-04
  – Zarządzanie Finansami państwa i samorządu terytorialnego
  – Monika Urbaniak pok. 012 tel. 12/293-57-04
 • Studia niestacjonarne I stopnia
  Finanse i Rachunkowość: Agnieszka Kaczor, pok. 012a, 012/293-51-01
 • Studia niestacjonarne II stopnia
  Finanse i rachunkowość – Agnieszka Kaczor, pok. 012a, tel. 012/293-51-01
  Audyt Finansowy Ilona Strzelecka, pok. 012a, tel. 012/293-51-10
  – Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem –
  Ilona Strzelecka, pok. 012a, tel. 012/293-51-10
  – Rynki Finansowe
  – Ilona Strzelecka, pok. 012a, tel. 012/293-51-10
 • Studia w języku angielskim
  Finance&Accounting: mgr Katarzyna Bakalarz pok. 012 tel. 12/ 293-51-11


Rok akademicki 2019/2020
(semestr zimowy od 1 października 2019 r.)
Obsługa administracyjna studentów /kliknij/