Ogłoszenia dziekanatu


Zapisy na przedmioty do wyboru dla studentów:

– studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku FiR (z obecnego II oraz IV semestru letniego),
– studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku FiR (z obecnego II semestru letniego),
– studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku Prawo (z obecnego II, IV i VI semestru letniego)
– studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Audyt finansowy (z obecnego II semestru letniego)
– studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem (z obecnego II semestru letniego)
– studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego (z obecnego II semestru letniego)

w terminie: od dnia 22 lutego 2018 r. od godziny 20.00 do dnia 28 lutego 2018 r.

Szczegóły /kliknij/

_____________________________________________________________________

Ostateczny termin złożenia indeksu w dziekanacie mija z dniem 12 marca 2018 roku.

Indeks powinien posiadać wszystkie wymagane programem studiów wpisy ocen, nazwiska prowadzących zajęcia (egzaminatorów), liczby godzin i punktów ECTS oraz ewentualne podania do Dziekanów (same podania nie będą przyjmowane). Aby przyspieszyć proces obsługi w dziekanacie, Studenci proszeni są o przynoszenie już wypełnionych podań pobranych ze strony internetowej Wydziału Finansów i Prawa – link: podania do pobrania .

Ostateczny termin złożenia pracy magisterskiej wraz z całym wymaganym kompletem dokumentów w dziekanacie mija z dniem 4 marca 2018 roku.

Niedopełnienie powyższych terminów będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

_____________________________________________________________________

UWAGA!
Studentów obowiązują zmienione terminy przyjęć studentów w soboty przez dziekanaty UEK
– dziekanaty będą otwarte tylko w 2 soboty w miesiącu wg udostępnionego harmonogramu
– w pozostałe soboty będą NIECZYNNE.

____________________________________________________________________________

PRACA DYPLOMOWA

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie to ostatni dzień sesji poprawkowej
04 marca 2018 – w semestrze zimowym 2017/2018 .

Jednocześnie informujemy, iż nie jest przewidziana regulaminem inna forma przedłużenia niniejszego terminu!

Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów lub na ewentualny wniosek studenta (złożony do 04.03.2018) skierowaniem na powtarzanie ostatniego semestru studiów. Ilość powtarzania ostatniego semestru studiów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej jest ograniczona decyzją Dziekana.

Sprawy związane z systemem antyplagiatowym (pytania i wszelkie problemy) należy zgłaszać
Panu mgr Robertowi Pabianowi e-mail: uasa@uek.krakow.pl , tel. 293-59-50.

Podczas powtarzania semestru opiekę nad pisaniem prac dyplomowych obejmą nowi promotorzy
wyznaczeni przez Dziekana, co za tym idzie, nie ma gwarancji dalszej współpracy z dotychczasowymi promotorami!

Dziekan każdorazowo będzie podejmował decyzję o przydziale do nowych promotorów.

Studenci, którzy powtarzają ostatni semestr studiów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej
zobowiązani są do odebrania indeksu, w którym należy przepisać uzyskane wcześniej oceny do podpisu Dziekana z powtarzanego semestru
(bez dat i nazwisk wykładowców).

W momencie akceptacji pracy dyplomowej należy uzyskać wpis do indeksu zaliczenia z seminarium.

Prace dyplomowe będą przyjmowane w dziekanacie tylko i wyłącznie przy spełnieniu wszystkich wymogów oraz po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów (włącznie ze zdjęciami).

Wymogi dotyczące składania pracy dyplomowej w dziekanacie /kliknij/

W związku z przypadkami przedłużania się czasu przygotowania dyplomów ukończenia studiów i braku możliwości ich terminowego wydania informujemy, że zostały podjęte działania przyspieszające tę procedurę.Osoby, które mają uzasadnioną potrzebę pilnego odbioru dyplomu, prosimy o zgłoszenie tego faktu podczas składania pracy w Dziekanacie.

______________________________________________________________________

Lista nowych promotorów dla studentów powtarzających 4 semestr od X 2017
(studia niestacjonarne II stopnia FiR)

____________________________________________________________________________

Od dnia 13 listopada 2017 wszystkie sprawy finansowe studentów i doktorantów Wydziału Finansów i Prawa
obsługiwane są w Dziale Rozliczeń w pokoju 302 (III piętro, Budynek Główny) – tel. 12 293-51-46.

____________________________________________________________________________

Dziekanat 2017-2018 /kliknij (obsługa administracyjna – tabelka do pobrania)

Wzory podań do pobrania /kliknij/

 


Kierownictwo dziekanatu


Kierownik dziekanatu

mgr Grażyna Okręglicka
pok. 011 (parter, Budynek Główny)
tel. 12 293 5843; fax 12 293 5892
e-mail: okreglig@uek.krakow.pl

 

Zastępca kierownika dziekanatu

mgr Jolanta Salwa
pok. 011a (parter, Budynek Główny)
tel. 12 293 5220
e-mail: salwaj@uek.krakow.pl


Dziekanat obsługuje studentów następujących kierunków:

 • Audyt finansowy,
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem,
 • Corporate Finance
 • Finanse i rachunkowość,
 • Prawo,
 • Rynki finansowe
 • Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego.

Dziekanat obsługuje również uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Finansów i Prawa.

.


Dyżury dziekanatu


 • poniedziałek 11:00-14:00
 • wtorek 11:00-14:00
 • środa – NIECZYNNE
 • czwartek 11:00-14:00
 • piątek 11:00-14:00 i 15:00-17:00
 • sobota 08:00-13:00 (tylko w dwie soboty w miesiącu)
  zgodnie
  z poniższym harmonogramem:

W semestrze zimowym 2017/2018 dziekanaty będą czynne
tylko i wyłącznie w poniższe soboty:


Pokój 012a (wejście na lewo przez pok. 012):

14-10-2017
18-11-2017
16-12-2017
27-01-2018
24-02-2018
(w pozostałe soboty pracujące zastępstwo za pokój 012a  – w pokoju 012)


Pokój 101:

07-10-2017
04-11-2017
02-12-2017
13-01-2018
24-02-2018
10-03-2018
(w pozostałe soboty pracujące zastępstwo za pokój 101 – w pokoju 011a)


Pokoje 010, 011a, 012:

07.10.2017
14.10.2017
04.11.2017
18.11.2017
02.12.2017
16.12.2017
13.01.2018
27.01.2018
10.02.2018
24.02.2018


W pozostałe soboty dziekanaty będą NIECZYNNE.


Pokój 101 z uwagi na pojedynczą obsadę będzie czynny tylko w jedną sobotę w miesiącu
zgodnie z powyższym harmonogramem. Studenci , którzy chcą w sobotę odebrać indeks lub dyplom
proszeni są o wizyty tylko w soboty, w które dyżuruje pokój 101, bądź o zgłoszenie takiego faktu co najmniej 1 dzień wcześniej.


 

UWAGA!
W przypadku braku kontaktu telefonicznego prosimy wszelkie sprawy kierować drogą mailową na poniżej podane adresy.
Pierwszeństwo obsługi mają osoby będące bezpośrednio w dziekanacie – wówczas telefony nie są odbierane.


Obsługa administracyjna studentów:


Rok akademicki 2017/2018 (semestr zimowy od 1 października 2017 r.)


STUDIA STACJONARNE


Studia stacjonarne I stopnia


Kierunek: Finanse i rachunkowość


Studia I stopnia
I i II rok

Monika Urbaniak

pokój
012

12 293 5704
urbaniam@uek.krakow.pl

Studia I stopnia
III rok

mgr inż. Jadwiga Węglarz

pokój
010

12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl

Studia I stopnia
Finance and Accounting
I, II, III rok

mgr Katarzyna Bakalarz

pokój
010

12 293 5111
bakalark@uek.krakow.pl


Studia stacjonarne jednolite magisterskie


Kierunek: Prawo


I i III rok

mgr Dorota Kulwicka

pokój
101
(I piętro)

12 293 7589
zgudd@uek.krakow.pl

II rok

mgr Katarzyna Światłoń

pokój
011a

12 293 5584
swiatlok@uek.krakow.pl


Studia stacjonarne II stopnia


Kierunek: Finanse i rachunkowość


Studia II stopnia
I  rok

mgr Katarzyna Światłoń

pokój
011a

12 293 5584
swiatlok@uek.krakow.pl

Studia II stopnia
II rok

mgr inż. Jadwiga Węglarz

pokój
010

12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl

Studia II stopnia
Finance and Accounting
I i II rok

mgr Katarzyna Bakalarz

pokój
010

12 293 5111
bakalark@uek.krakow.pl


Kierunek: Audyt finansowy


Studia II stopnia
I  rok

mgr Jolanta Salwa

pokój
011a

12 293 5220
salwaj@uek.krakow.pl


Kierunek: Bankowość i zarządzanie ryzykiem


Studia II stopnia
I  rok

mgr Jolanta Salwa

pokój
011a

12 293 5220
salwaj@uek.krakow.pl


Kierunek: Rynki finansowe


Studia II stopnia
I  rok

mgr Jolanta Salwa

pokój
011a

12 293 5220
salwaj@uek.krakow.pl


Kierunek: Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego


Studia II stopnia
I  rok

mgr Jolanta Salwa

pokój
011a

12 293 5220
salwaj@uek.krakow.pl


STUDIA NIESTACJONARNE


Studia niestacjonarne I stopnia


Kierunek: Finanse i rachunkowość


Studia I stopnia
I, II i III rok

Marta Babik

pokój
012

12 293 5110
babikm@uek.krakow.pl


Studia niestacjonarne jednolite magisterskie


Kierunek: Prawo


I i III rok

mgr Dorota Kulwicka

pokój
101
(I piętro)

12 293 7589
zgudd@uek.krakow.pl


Studia niestacjonarne II stopnia


Kierunek: Finanse i rachunkowość


Studia II stopnia
1 semestr od X 2017

Agnieszka Kaczor

pokój 012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl

Studia II stopnia
3 semestr od X 2017

mgr Katarzyna Bakalarz

pokój
010

12 293 5111
bakalark@uek.krakow.pl

Studia II stopnia
4 semestr od X 2017

mgr Dorota Kulwicka

pokój
101
(I piętro)

12 293 7589
zgudd@uek.krakow.pl


Kierunek: Audyt finansowy


Studia II stopnia
I  rok

Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


Kierunek: Bankowość i zarządzanie ryzykiem


Studia II stopnia
I  rok

Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


Kierunek: Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego


Studia II stopnia
I  rok

Agnieszka Kaczor

pokój
012a

12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl


STUDIA DOKTORANCKIE


I, II, III, IV rok

Informacje
dla doktorantów/kliknij/

 

mgr Dorota Kulwicka

pokój
101
(I piętro)

12 293 7589
zgudd@uek.krakow.pl