Ogłoszenia dziekanatu


Uwaga!

 • W piątek 19 października 2018 r. pokój 101 będzie NIECZYNNY.
  Zastępstwo w ograniczonym zakresie w pokoju 011a.
 • W czwartek 18 października 2018 r. pokój 011a będzie NIECZYNNY.
  Zastępstwo w ograniczonym zakresie w pokoju 101.

_____________________________________________________________________

INFORMACJE  DLA  NOWO-PRZYJĘTYCH STUDENTÓW  2018/2019  (harmonogram wydawania dokumentów startowych)

Wydawanie dokumentów startowych dla Doktorantów odbędzie się od 16.10.2018 w pok. 101 (1 piętro, budynek główny) w godzinach przyjęć dziekanatu.

_____________________________________________________________________

UWAGA!!!
DOKTORANCI   I i II roku

W celu zaliczenia każdego roku studiów doktorant, poza zaliczeniem przedmiotów
objętych planem i programem studiów w danym roku, zobowiązany jest do przedstawienia kierownikowi studiów:

sprawozdania z realizacji procesu kształcenia oraz prac zmierzających do przygotowania rozprawy doktorskiej,
pisemnej opinii opiekuna naukowego lub promotora o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

Doktorantów zaliczających 1 rok 17/18 prosimy o pilne dostarczenie brakujących dokumentów do pok.101 (I piętro, Budynek Gł.).

_____________________________________________________________________

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów UEK
należy składać w dziekanacie do dnia 14 września 2018 r.

Szczegóły dla studentów /kliknij/

Szczegóły dla doktorantów /kliknij/

_____________________________________________________________________

PRACA DYPLOMOWA

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie to ostatni dzień sesji poprawkowej
16 września 2018 – w semestrze letnim 2017/2018  (z uwagi na to, że to niedziela, prace będzie można złożyć jeszcze w poniedziałek 17 września 2018).

Jednocześnie informujemy, iż nie jest przewidziana regulaminem inna forma przedłużenia niniejszego terminu!

Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Sprawy związane z systemem antyplagiatowym (pytania i wszelkie problemy) należy zgłaszać
Panu mgr Robertowi Pabianowi e-mail: uasa@uek.krakow.pl , tel. 293-59-50.

Podczas powtarzania semestru opiekę nad pisaniem prac dyplomowych obejmą nowi promotorzy
wyznaczeni przez Dziekana, co za tym idzie, nie ma gwarancji dalszej współpracy z dotychczasowymi promotorami!

Dziekan każdorazowo będzie podejmował decyzję o przydziale do nowych promotorów.

Studenci, którzy powtarzają ostatni semestr studiów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej
zobowiązani są do odebrania indeksu, w którym należy przepisać uzyskane wcześniej oceny do podpisu Dziekana z powtarzanego semestru
– przedmioty, godziny i  ECTS
(bez dat, nazwisk wykładowców i podpisów).

W momencie akceptacji pracy dyplomowej należy uzyskać wpis do indeksu zaliczenia z seminarium.

Prace dyplomowe będą przyjmowane w dziekanacie tylko i wyłącznie przy spełnieniu wszystkich wymogów oraz po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów (włącznie ze zdjęciami).

Wymogi dotyczące składania pracy dyplomowej w dziekanacie /kliknij/

Wymogi dotyczące pisania pracy dyplomowej (wymogi edytorskie)/kliknij/

Wykaz pytań na egzamin dyplomowy /kliknij/

W związku z przypadkami przedłużania się czasu przygotowania dyplomów ukończenia studiów i braku możliwości ich terminowego wydania informujemy, że zostały podjęte działania przyspieszające tę procedurę.Osoby, które mają uzasadnioną potrzebę pilnego odbioru dyplomu, prosimy o zgłoszenie tego faktu podczas składania pracy w Dziekanacie.

Lista nowych promotorów dla studentów powtarzających ostatni semestr od II 2018

______________________________________________________________________

INDEKS

Ostateczny termin złożenia indeksu w dziekanacie do 24 września 2018 roku.

Indeks powinien posiadać wszystkie wymagane programem studiów wpisy ocen, nazwiska prowadzących zajęcia (egzaminatorów), liczby godzin i punktów ECTS oraz ewentualne podania do Dziekanów (same podania nie będą przyjmowane). Aby przyspieszyć proces obsługi w dziekanacie, Studenci proszeni są o przynoszenie już wypełnionych podań pobranych ze strony internetowej Wydziału Finansów i Prawa – link: podania do pobrania .

Doktoranci Wydziału Finansów i Prawa zobowiązani są do złożenia indeksu z kompletem wpisów ocen w dziekanacie (pokój 101) do dnia 30 września 2018 roku.
W celu zaliczenia każdego roku studiów doktorant, który rozpoczął studia od 2017/2018 –  poza zaliczeniem przedmiotów objętych planem i programem studiów w danym roku, zobowiązany jest do przedstawienia kierownikowi studiów:

– sprawozdania z realizacji procesu kształcenia oraz prac zmierzających do
przygotowania rozprawy doktorskiej,

– pisemnej opinii opiekuna naukowego lub promotora o postępach naukowych
i postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

Niedopełnienie powyższych terminów będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów lub doktorantów.

_____________________________________________________________________

Studentów obowiązują zmienione terminy przyjęć studentów w soboty przez dziekanaty UEK
– dziekanaty będą otwarte tylko w  soboty wg udostępnionego poniżej harmonogramu
– w pozostałe soboty będą NIECZYNNE.

_____________________________________________________________________

LISTY PROMOTORÓW, przewidzianych do prowadzenia seminarium w roku akad. 2018/2019 (kliknij)
Terminarz i instrukcja zapisów na seminaria (kliknij)

_____________________________________________________________________

URUCHOMIONE SPECJALNOŚCI I WYKŁADY DO WYBORU na rok akademicki  2018/2019 (kliknij)

_____________________________________________________________________

Od dnia 13 listopada 2017 wszystkie sprawy finansowe studentów i doktorantów Wydziału Finansów i Prawa
obsługiwane są w Dziale Rozliczeń w pokoju 302 (III piętro, Budynek Główny) – tel. 12 293-51-46.

______________________________________________________________________

Wzory podań do pobrania /kliknij/


Kierownictwo dziekanatu


Kierownik dziekanatu

mgr Jolanta Salwa
pok. 011 (parter, Budynek Główny)
tel. 12 293 52 20; fax 12 293 5892
e-mail: dzk.fi@uek.krakow.pl

Zastępca kierownika dziekanatu

mgr Katarzyna Światłoń
pok. 011a (parter, Budynek Główny)
tel. 12 293 55 84
e-mail: swiatlok@uek.krakow.pl


Dziekanat obsługuje studentów następujących kierunków:

 • Audyt finansowy,
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem,
 • Corporate Finance
 • Finanse i rachunkowość,
 • Prawo,
 • Rynki finansowe
 • Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego.

Dziekanat obsługuje również uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Finansów i Prawa.

Sprawy związane z postępowaniami awansowymi (przewody doktorskie i post. habilitacyjne)
prowadzi Pani mgr Grażyna Okręglicka, pok. 014 (parter, budynek główny), tel. 12 293 58 43, e-mail: okreglig@uek.krakow.pl
w dniach: wtorki, środy i czwartki w godz. 9:00-14:00.

.


Dyżury dziekanatu


Uwaga!

 • W piątek 19 października 2018 r. pokój 101 będzie NIECZYNNY.
  Zastępstwo w ograniczonym zakresie w pokoju 011a.
 • W czwartek 18 października 2018 r. pokój 011a będzie NIECZYNNY.
  Zastępstwo w ograniczonym zakresie w pokoju 101.

 • poniedziałek 11:00-14:00
 • wtorek 11:00-14:00
 • środa – NIECZYNNE
 • czwartek 11:00-14:00
 • piątek 11:00-14:00 i 15:00-17:00
 • sobota 08:00-13:00 (tylko w soboty wykazane w poniższym harmonogramie)
  W pozostałe soboty dziekanaty są NIECZYNNE.


W semestrze zimowym 2018/2019 dziekanaty będą czynne tylko i wyłącznie w poniższe soboty:

Pokoje 012, 012a:

 • 13.10.2018
 • 27.10.2018
 • 17.11.2018
 • 24.11.2018
 • 01.12.2018
 • 15.12.2018

Pokój 010:

 • 29.09.2018 (wydawanie dokumentów dla I roku)
 • 17.11.2018
 • 15.12.2018

Pokój 011a:

 • 13.10.2018
 • 01.12.2018

Pokój 101 (I piętro):

 • 29.09.2018 (wydawanie dokumentów dla I roku)
 • 27.10.2018
 • 24.11.2018

W pozostałe soboty dziekanaty będą NIECZYNNE.


Pokój 101, 011a oraz 010 z uwagi na pojedynczą obsadę będą czynne tylko w powyżej wymienione soboty zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.  W pozostałe dni obowiązuje je dyżur standardowy.

Studenci , którzy chcą w sobotę odebrać indeks lub dyplom proszeni są o wizyty tylko w soboty, w które dyżurują obsługujące ich pokoje, bądź o zgłoszenie takiego faktu co najmniej 1 dzień wcześniej drogą mailową. To samo się tyczy popołudniowego dyżuru w piątki (15:00-17:00).

Zastępstwa w pracujące soboty:

 • za pok. 101 w pok. 011a lub 010
 • za pok. 010 w pok. 101 lub 011a
 • za pok. 011a w pok. 010 lub 101

UWAGA!
W przypadku braku kontaktu telefonicznego prosimy wszelkie sprawy kierować drogą mailową na poniżej podane adresy.
Pierwszeństwo obsługi mają osoby będące bezpośrednio w dziekanacie – wówczas telefony nie są odbierane.


Obsługa administracyjna studentów:


Rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy od 1 października 2018 r.)
(tabelka do pobrania/kliknij/)