Dokumenty do pobrania – wzory podań


Podania do Dziekana i Prodziekanów należy składać u odpowiedniego pracownika dziekanatu /kliknij/

Do podań o powtarzanie przedmiotu, powtarzanie semestru, wznowienie studiów oraz urlop od zajęć dydaktycznych  bezwzględnie wymagane jest dołączenie uzupełnionego we wszystkie wymagane wpisy indeksu.


Oświadczenie o rezygnacji ze studiów (przed podpisaniem umowy)

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o naukę

Prośba o wyrażenie zgody na wpis warunkowy (powtarzanie przedmiotu) (do 3 przedmiotów)

Prośba o wyrażenie zgody na wznowienie studiów na tym samym kierunkuponowny wpis na listę studentów po skreśleniu (tylko po zaliczeniu 1 semestru)

Prośba o wyrażenie zgody na wznowienie studiów (ponowny wpis na listę studentów) z jednoczesnym skierowaniem na powtarzanie przedmiotu tylko po zaliczeniu 1 semestru

Prośba o wyrażenie zgody na wznowienie studiów (ponowny wpis na istę studentów) z jednoczesnym skierowaniem na powtarzanie semestrutylko po zaliczeniu 1 semestru

Prośba o wyrażenie zgody na indywidualny tryb odbywania zajęć (ITZ) – tylko po zaliczeniu 1 semestru oraz spełnieniu wymogu wysokości średniej ocen w zależności od kierunku studiów

Prośba o wyrażenie zgody na ponowny wpis na listę studentówpo skreśleniu z powodu zaległości finansowych

Prośba o wyrażenie zgody na powtarzanie semestruilość powtarzania ostatniego semestru studiów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie jest ograniczona decyzją Dziekana

Prośba o wyrażenie zgody na przeniesienie na inny kierunek studiów w UEK

Prośba o wyrażenie zgody na przyjęcie do Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (przeniesienie z innej uczelni)

Prośba o wyrażenie zgody na roczny okres rozliczeniowy

Prośba o wyrażenie zgody na studiowanie według indywidualnego planu studiów

Prośba o wyrażenie zgody na urlop od zajęć dydaktycznych

Prośba o wyrażenie zgody na studiowanie według indywidualnego programu studiów

Prośba o wyrażenie zgody na zmianę formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną

Prośba o wyrażenie zgody na zmianę formy studiów z niestacjonarnej na stacjonarną