Katedra Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fisher Black Institute serdecznie zapraszają
na seminarium naukowe, którego tematem będzie (Nie)Stabilność polityczna reform systemu emerytalnego.
Referat wygłosi Pani mgr Oliwia Komada, która jest doktorantką Katedry Ekonomii Ilościowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej.
Naukowo związana z grupą badawczą GRAPE. Jej zainteresowania naukowe obejmują systemy emerytalne, polityki społeczne i demografię. Jest laureatką programu Diamentowy Grant.

Seminarium odbędzie się w poniedziałek 21.05.2018 o godz. 16:00.

Miejsce spotkania: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, bud. F, sala 304.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Patronat: prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski – Dziekan Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Organizatorzy: Katedra Ekonomii, Fisher Black Institute

Artykuł prezentowany na Seminarium można pobrać ze strony www.fisherblack.org
dostępny pod linkiem: http://fisherblack.org/index.php/2018/05/13/niestabilnosc-polityczna-reform-systemu-emerytalnego-seminarium-naukowe/

Poniżej zamieszczamy krótki opis badań, które będą przedmiotem dyskusji.

„(Nie)Stabilność polityczna reform systemu emerytalnego” – streszczenie artykułu

W artykule przeanalizowano stabilność polityczną reformy systemu emerytalnego, polegającej na wprowadzeniu filaru kapitałowego (tzn. prywatyzacji systemu emerytalnego). Analizy dokonano na podstawie modelu nakładających się pokoleń z heterogenicznością w ramach kohorty. Wprowadzenie filaru kapitałowego jest efektywne w sensie Kaldora-Hicksa i ma poparcie polityczne. W kolejnych okresach konsumenci głosują nad cofnięciem prywatyzacji systemu emerytalnego. Rozważane scenariusze to: przechwycenie zgromadzonych już aktywów, przeniesienie przyszłych składek do filaru repartycyjnego lub połączenie obu polityk. Pokazano, że nawet jeśli taka reforma obniża dobrobyt w długim okresie, to rozkład korzyści pomiędzy kohortami przekłada się na poparcie polityczne dla rozważanej zmiany systemu emerytalnego. Prawidłowa cesja praw majątkowych do aktywów zebranych w systemie emerytalnym może mieć kluczowe znaczenie dla stabilności politycznej filaru kapitałowego.

Political (In)Stability of Social Security Reform – abstract

We analyze political stability of social security reforms that involve a funded pillar (a.k.a. privatizations of social security). We employ an overlapping generations model with intracohort heterogeneity. The (partial) privatization of social security is efficient in Kaldor-Hicks sense and has political support. Subsequently, agents vote on abolishing the funded pillar, capturing the accumulated pension assets, and replacing it with the pay-as-you-go scheme, i.e. “unprivatizing” the pension system. We show that even if such reform reduces welfare in the long run, the distribution of benefits across cohorts along the transition path implies that “unprivatizing” social security is always politically preferred. We conclude that the correct assignment of property rights over retirement assets may be of crucial importance for determining the stability of pensions systems with a funded pillar.