O Radzie Biznesu Wydziału Finansów i Prawa

Rada Biznesu stanowi nową inicjatywę, której celem jest stworzenie forum współpracy świata nauki i biznesu. Koncepcja Rady Biznesu opiera się na konstatacji, iż dynamiczny rozwój gospodarki obserwowany jest w środowisku sprzyjającym synergii wiedzy i doświadczenia praktycznego. Członkostwo w Radzie umożliwia osiągnięcie wspólnych korzyści, wynikających ze współpracy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Partnerzy

EY