Rada Wydziału Finansów i Prawa


Dziekan:

Dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK

Prodziekani:

Dr hab. Józefa Gniewek, prof. UEK

Dr hab. Małgorzata Kożuch, prof. UEK

Dr hab. Maria Płonka, prof. UEK

Członkowie Rady Wydziału z tytułem naukowym profesora:

Prof. dr hab. Czesław Bywalec

Prof. dr hab. Jan Czekaj

Prof. dr hab. Józefa Famielec

Prof. dr hab. Bogusława Gnela

Prof.  dr hab. Tadeusz Grabiński

Prof.  dr hab. Maria Kosek-Wojnar

Prof.  dr hab. Roman Kwiecień

Prof.  dr hab. Stanisław Owsiak

Prof.  dr hab. Wanda Sułkowska

Prof.  dr hab. Krzysztof Surówka

Prof.  dr hab. Andrzej Szopa

Prof.  dr hab. Bogumiła Szopa

Profesorowie UEK i doktorzy habilitowani:

Dr hab. Krystyna Ciuman, prof. UEK

Dr hab. Paweł Czubik, prof. UEK

Dr hab. Zbigniew Dresler, prof. wizyt.

Dr hab. Piotr Horosz, prof. UEK

Dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK

Dr hab. Marcin Kędzior, prof. UEK

Dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK

Dr hab. Maria Kuchlewska, prof. UEK

Dr hab. Jan Lic, prof. UEK

Dr hab. Piotr Paweł Małecki, prof. UEK

Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK

Dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. UEK

Dr hab. Katarzyna Świetla, prof. UEK

Dr hab. Anna Pajor, prof. UEK

Dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK

Dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK

Dr hab. Stanisław Wanat, prof. UEK

Dr hab. Piotr Wiatrowski, prof. UEK

Dr hab. Joanna Wyrobek, prof. UEK

Dr hab. Bogusława Bek-Gaik

Dr hab. Konrad Grabiński

dr hab. Agnieszka Lipieta

Dr hab. Kinga Michałowska

Dr hab. Monika Szaraniec

Adiunkci i asystenci:

Dr Katarzyna Budny

Dr Dominika Choroś-Mrozowska

Dr Krzysztof Guzik

Dr Krzysztof Jonas

Dr Elżbieta Kubińska

Dr Tomasz Maślanka

Dr Paweł Oleksy

Dr Katarzyna Owsiak

Dr Jan Tatar

Dr Andrzej Zyguła

mgr Anna Kosidłowska

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi:

Mgr Agnieszka Kluczewska

Małgorzata Wach

Przedstawiciele Parlamentu Studenckiego i doktorantów:

Przedstawiciel doktorantów: mgr Anna Mucha

Ewa Bielak

Paulina Bochniak

Magdalena Graca

David Kukułka

Adam Leszczyński

Michał Mikołajczyk

Robert Prokop

Mariusz Rogowski

Tomasz Sałek

Bartosz Włodarczyk

Przedstawiciele związków zawodowych – bez prawa głosu:

Dr Jolanta Juza

Dr  Grzegorz Strupczewski

Dr Bartłomiej Wrona