Rada Wydziału Finansów i Prawa


Dziekan:

Dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK

Prodziekani:

Dr hab. Józefa Gniewek, prof. UEK

Dr hab. Małgorzata Kożuch, prof. UEK

Dr hab. Maria Płonka, prof. UEK

Członkowie Rady Wydziału z tytułem naukowym profesora:

Prof. dr hab. Czesław Bywalec

Prof. dr hab. Jan Czekaj

Prof. dr hab. Józefa Famielec

Prof. dr hab. Bogusława Gnela

Prof.  dr hab. Tadeusz Grabiński

Prof.  dr hab. Maria Kosek-Wojnar

Prof.  dr hab. Roman Kwiecień

Prof.  dr hab. Stanisław Owsiak

Prof.  dr hab. Edward Smaga

Prof.  dr hab. Wanda Sułkowska

Prof.  dr hab. Krzysztof Surówka

Prof.  dr hab. Andrzej Szopa

Prof.  dr hab. Bogumiła Szopa

Profesorowie UEK i doktorzy habilitowani:

Dr hab. Krystyna Ciuman, prof. UEK

Dr hab. Paweł Czubik, prof. UEK

Dr hab. Zbigniew Dresler, prof. wizyt.

Dr hab. Piotr Horosz, prof. UEK

Dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK

Dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK

Dr hab. Maria Kuchlewska, prof. UEK

Dr hab. Jan Lic, prof. UEK

Dr hab. Piotr Paweł Małecki, prof. UEK

Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK

Dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. UEK

Dr hab. Katarzyna Świetla, prof. UEK

Dr hab. Anna Pajor, prof. UEK

Dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK

Dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK

Dr hab. Stanisław Wanat, prof. UEK

Dr hab. Piotr Wiatrowski, prof. UEK

Dr hab. Joanna Wyrobek, prof. UEK

Dr hab. Bogusława Bek-Gaik

Dr hab. Dariusz Fatuła

Dr hab. Konrad Grabiński

Dr hab. Mariusz Kędzior

Adiunkci i asystenci:

Dr Katarzyna Budny

Dr Dominika Choroś-Mrozowska

Dr Krzysztof Guzik

Dr Krzysztof Jonas

Dr Anna Kosidłowska

Dr Elżbieta Kubińska

Dr Tomasz Maślanka

Dr Paweł Oleksy

Dr Katarzyna Owsiak

Dr Jan Tatar

Dr Andrzej Zyguła

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi:

Mgr Agnieszka Kluczewska

Małgorzata Wach

Przedstawiciele Parlamentu Studenckiego i doktorantów:

Przedstawiciel doktorantów: mgr Paweł Podolski

Paulina Bochniak.

Magdalena Borówka

Artur Brzózka

Monika Dziarkowska

Tobiasz Folak

Vladyslav Gladysh

Eryk Kądziela.

David Kukułka

Tomasz Sałek

Karolina Wójcik

Przedstawiciele związków zawodowych – bez prawa głosu:

Dr Jolanta Juza

Dr Janusz Raganiewicz

Dr Bartłomiej Wrona