Komisje i zespoły wydziałowe Wydziału Finansów i Prawa na kadencję 2016-2020


Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych

Przewodniczący:

prof. dr hab. Stanisław Owsiak,

Sekretarz:

dr Katarzyna Stabryła-Chudzio

Członkowie:

prof. dr hab. Bogumiła Szopa,
prof. dr hab. Józefa Famielec,
prof. dr hab. Wanda Sułkowska,
dr hab. Józefa Gniewek, prof. UEK,
dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK
dr hab. Jan Lic, prof. UEK,
dr hab. Joanna Wyrobek, prof. UEK
dr Fryderyk Falniowski
dr Aleksandra Jurkowska
dr Katarzyna Mikołajczyk
dr Małgorzata Snarska

_____________________________________

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Bogusława Gnela

Sekretarz:

dr Monika Szaraniec

Członkowie:

prof. dr hab. Tadeusz Grabiński,
dr hab. Piotr Małecki, prof. UEK,
dr hab. Maria Płonka, prof. UEK
dr Katarzyna Budny,
dr Dominika Choroś-Mrozowska,
dr Barbara Grabińska,
dr Jolanta Juza,
dr Tomasz Maślanka,
dr Joanna Niżnik,
dr Andrzej Zyguła.

 _____________________________________

Wydziałowa Komisja Programowo-Dydaktyczna ds. kierunku   Finanse i Rachunkowość

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Maria Kosek – Wojnar,

Sekretarz:

mgr Marcin Surówka

Członkowie:

prof. dr hab. Bogusława Gnela,
dr hab. Małgorzata Kożuch, prof. UEK,
dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK,
dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK,
dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK,
dr hab. Katarzyna Świetla, prof. UEK
dr Paweł Dąbek,
dr Elżbieta Kubińska,
dr Tomasz Maślanka
dr Anna Moździerz,
dr Katarzyna Owsiak,
dr Grzegorz Strupczewski,
dr Ewa Ślęzak,
dr Jan Tatar.

Przedstawiciel studentów:

Robert Prokop

_____________________________________

 Wydziałowa Komisja Programowo-Dydaktyczna ds. kierunku Prawo

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Bogusława Gnela,

Sekretarz:

dr Jolanta Loranc-Borkowska

Członkowie:

dr hab. Paweł Czubik, prof. UEK,
dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK,
dr hab. Jan Lic, prof. UEK,
dr hab. Piotr Małecki, prof. UEK,
dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK,
dr hab. Piotr Wiatrowski, prof. UEK,
dr Tomasz Jedynak,
dr Sylwia Krajewska,
dr Piotr Kukuryk,
dr Jacek Lachner,
dr Bartłomiej Wrona.

Przedstawiciel studentów:

Mariusz Rogowski

_____________________________________

Wydziałowa Komisja Programowo-Dydaktyczna ds. kierunku Audyt finansowy

Przewodniczący:

dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK,

Sekretarz:

dr Paweł Zieniuk

Członkowie:

prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar,
dr hab. Krystyna Ciuman, prof. UEK,
dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK
dr hab. Marcin Kędzior, prof. UEK
dr hab. Małgorzata Kożuch, prof. UEK
dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK
dr hab. Maria Płonka, prof. UEK
dr hab. Katarzyna Świetla, prof. UEK
dr hab. Piotr Wiatrowski, prof. UEK
dr hab. Joanna Wyrobek, prof. UEK
dr hab. Konrad Grabiński,
dr Dawid Clowes,
dr Krzysztof Guzik,
dr Małgorzata Szulc,
dr inj.Janusz Żarnowski.

Przedstawiciel studentów:

Karolina Wójcik

_____________________________________

Wydziałowa Komisja Programowo-Dydaktyczna ds. kierunku   Bankowość i zarządzanie ryzykiem

Przewodnicząca:

prof. UEK dr hab.Ewa Miklaszewska

Sekretarz:

dr Mateusz Folwarski

Członkowie:

prof. dr hab. Wanda Sułkowska
dr hab. Maria Płonka, prof. UEK
dr hab. Stanisław Wanat, prof. UEK
dr Maciej Cycoń
dr Tomasz Jedynak
dr Aleksandra Jurkowska
dr Jan Byrski
dr Krzysztof Kil

Przedstawiciel studentów:

Magdalena Graca

_____________________________________

Wydziałowa Komisja Programowo-Dydaktyczna ds. kierunku  Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Maria Kosek – Wojnar,

Sekretarz:

Członkowie:

prof. dr hab. Krzysztof Surówka
dr hab. Małgorzata Kożuch, prof. UEK
dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK
dr Joanna Niżnik
dr Renata Żaba-Nieroda
dr Alicja Kasperowicz-Stępień
dr Katarzyna Owsiak

Przedstawiciel studentów:

Piotr Miernik

_____________________________________

Wydziałowa Komisja Programowo-Dydaktyczna ds. kierunku  Rynki Finansowe

Przewodniczący:

prof. dr hab. Jan Czekaj

Sekretarz:

Członkowie:

dr hab. Joanna Wyrobek, prof. UEK
dr hab. Konrad Grabiński
dr Małgorzata Snarska
dr Monika Szaraniec
dr Jan Tatar
dr Andrzej Zyguła
dr Paweł Oleksy
dr Krzysztof Jonas

Przedstawiciel studentów:

Władysław Gładysz

_____________________________________

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Przewodnicząca:

dr hab. Krystyna Ciuman, prof. UEK

Członkowie:

Olga Bartos
Ewa Bielak
Żaneta Bogacka

_____________________________________

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący :

dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK

Członkowie:

prof. dr hab. Józefa Famielec
dr hab. Anna Pajor, prof. UEK
dr hab. Marcin Kędzior
dr Krzysztof Jonas
dr Piotr Kukuryk
dr Joanna Rutkowska
dr Konrad Stępień
dr Małgorzata Szulc
dr Bartłomiej Wrona
dr Maciej Cycoń

Przedstawiciel doktorantów

mgr Patryk Dunal

Przedstawiciel studentów na kierunku FiR

Żaneta Bogacka

Przedstawiciel studentów na kierunku Prawo

Mariusz Rogowski

_____________________________________

Członkowie Rad Programowych

Rada Biblioteczna

dr Jolanta Loranc-Borkowska
dr Grzegorz Strupczewski

Studium Języków Obcych

dr Witold Furman
dr Jan Byrski

Studium WF i Sportu

prof. dr hab. Wanda Sułkowska
dr Konrad Stępień

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej

dr Ksymena Rosiek
prof. dr hab. Wanda Sułkowska

Krakowska Szkoła Biznesu

dr hab. Konrad Grabiński
dr Tomasz Maślanka

Ośrodek Międzynarodowych Projektów Naukowych UEK

dr Barbara Grabińska
dr Tomasz Jedynak

Centrum e – Learningu

prof. dr hab. Tadeusz Grabiński

_____________________________________

Przedstawiciele Wydziału Finansów i Prawa w komisjach dyscyplinarnych

Ds. nauczycieli

prof. dr hab. Józefa Famielec

Ds. doktorantów

dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK

Ds. studentów

dr hab. Joanna Wyrobek, prof. UEK

Odwoławcza komisja dyscyplinarna

dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK

 _____________________________________

Wydziałowy Zespół Koordynatorów ds. naukowo-badawczych i dydaktycznych

Koordynator ds. dydaktycznych na kierunku Prawo

Dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i studiów podyplomowych CIMA oraz ACCA

Dr hab. Konrad Grabiński