dr Krystyna Czepielewska-Kałka

Zainteresowania naukowo – badawcze:

Finanse międzynarodowe (globalizacja rynków finansowych, waluty międzynarodowe), rynki finansowe (dewizowy, pieniężny, zarządzanie ryzykiem kursowym, stóp procentowych, derywaty),bankowość międzynarodowa, tradycyjne i nowe sposoby finansowania przedsiębiorstw.