Katedra Bankowości

Katedra Bankowości została utworzona w 2016 roku w wyniku przekształcenia Zakładu Bankowości, który funkcjonował w ramach Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kierownikiem Katedry Bankowości  jest prof. UEK dr hab. Ewa Miklaszewska, a zainteresowania naukowe i dydaktyczne pracowników Katedry koncentrują się na następujących płaszczyznach:

1) Makroekonomicznej:

  • konsekwencjach powstania zharmonizowanego globalnego rynku finansowego – jak zmieniły się strategie banków i ich pozycja konkurencyjna, jakie są fundamentalne problemy i wyzwania stojące przed bankami, jakie wyzwania regulacyjne stwarzają przemiany w otoczeniu bankowym.

2) Mikroekonomicznej:

  • jak banki współpracują z otoczeniem – przedsiębiorstwami, klientami detalicznymi, organami regulacyjnymi, w tym z bankiem centralnym. Jakie są źródła efektywności, przewagi konkurencyjnej i bariery w dalszym rozwoju usług bankowych,
  • zagadnieniach związanych z zarządzaniem bankiem, przede wszystkim zarządzaniem ryzykiem bankowym w świetle Bazylei III oraz kwestie stabilności i przeciwdziałania upadkom banków,
  • zagadnieniach związanych z otoczeniem bankowym, szczególnie w zakresie tendencji na rynku kapitałowym i ubezpieczeniowym, zagadnienia związane z bankowością inwestycyjną i prywatną.