UWAGA!

Każdy nowo przyjęty student ma obowiązek osobistego stawienia się w odpowiednim dziekanacie w celu dokonania aktu immatrykulacji i złożenia ślubowania oraz podpisania umowy i odebrania dokumentów startowych według poniżej podlinkowanego harmonogramu:

Harmonogram wydawania dokumentów /kliknij/

Niedopełnienie tego obowiązku w regulaminowym terminie (tj. do 30 dni od rozpoczęcia zajęć)
będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów UEK.